V nové vyhlášce, kterou budou schvalovat zastupitelé města 29. února, omezí Aš také reklamu na výherní zařízení.

Rada města doporučila zastupitelům, aby vyhlášku schválili.

„Smyslem nové vyhlášky je omezit na minimum na zastavěném území obcí Aš, Mokřiny a Doubrava přítomnost reklamy a propagaci heren jako čehosi, co patří ke koloritu našeho města a může negativně působit zejména na děti, mládež a osoby sociálně vyloučené,“ vysvětlil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

V podstatě jde o to, aby město nevypadalo jako lunapark.

„Provozovatelé heren budou povinni zavést omezení do tří měsíců od účinnosti vyhlášky,“ upřesnil Vrbata.

Vyhláška na celém území města zakáže propagaci sázkových her, omezí například výšku písma reklamy na maximálně 20 centimetrů, zakázáno bude jakékoliv světelné označení provozovny nebo umístění světelného zařízení s informací o stavu hry a podobně.

O záměru se už starosta města Dalibor Blažek zmínil také na sociální síti. „Pokud tuto vyhlášku schválí i zastupitelstvo, bude to další posun k potlačení vnímání hazardu jako něčeho v běžném životě naprosto normálního,“ napsal starosta.

„Jenom doufám, že tato vyhláška nebude opět v rozporu s nějakým ´geniálním´ parlamentním výtvorem a že nám ji nějaké ´ministerstvo čehokoliv´ nezatrhne,“ reagoval obyvatel města Miroslav Ondříšek.

„To se samozřejmě může stát, ale nemělo by. V každém případě to zkusíme. Zatím jsem vyhlášku konzultoval s právníky Svazu měst a obcí a ti mají za to, že by vyhláška neměla být napadnutelná,“ zněla starostova odpověď.

„Všechno má své pro a proti,“ zmínil jeden z ašských zaměstnanců v pohostinství. „Město by mohlo přijít o spoustu peněz z výherních automatů,“ řekl.

V každém případě už sama vyhláška o omezení provozní doby restaurací přinesla úspěch. Noční město se pomalu uklidňuje, v ulicích už se například řvoucí lidé objevují jen sporadicky.