Fungovat budou v Chebu a v Karlových Varech. Co centra nabízí, komu jsou určená a spoustu dalších informací, se zájemci dozvědí na besedách, které se uskuteční v rámci jejich slavnostního otevření. Účast na nich přislíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, spisovatel, cestovatel Josef Formánek a básník, moderátor a herec Petr Batěk. „Je to zcela nová služba v systému péče o lidi s duševním onemocněním, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, jenž 80 procent času pracuje v terénu, tedy v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním,“ vysvětlila Edit Kunertová z Reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví, proč k otevření center dochází. „Osoby s duševním onemocněním tak fungují samostatně a mohou být aktivně zapojeny do společnosti.“

Klienty jsou například lidé se závažným duševním onemocněním nebo osoby, kterým toto onemocnění hrozí. Cílem je, aby mohli žít jako většina společnosti, ideálně bez nutnosti hospitalizace. Zároveň se ale pracovníci center snaží o včasnou diagnostiku onemocnění a následné rychlé započetí léčby. „Klienty jsou také třeba lidé v krizových situacích, s akutními psychickými obtížemi, nevyžadující hospitalizaci,“ podotkla Edit Kunertová.

Centra fungují také jako mezičlánek mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou péčí. Poskytují podporu samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny a od začátku příštího roku bude fungovat i chráněné bydlení.

Cílem Ministerstva zdravotnictví je vytvořit v následujících letech síť až 100 Center duševního zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé České republice. 

„Považujeme CDZ za velmi důležitý prvek v péči o osoby s duševním onemocněním, pro jeho možnosti práce v terénu, v přirozeném prostředí klienta a jeho široké personální obsazení – psychiatr, klinický psycholog, psychiatrické i zdravotní sestry, sociální pracovník, ale i tzv. peer konzultant, což je člověk s vlastní zkušeností,“ odpověděla Edit Kunertová na otázku, proč se centra otevírají.

Slavnostní zahájení center v Karlovarském kraji bude probíhat formou besedy a uskuteční se 3. září. Akce započne v Karlových Varech v kině Drahomíra,  a to v čase od 17 do 19 hodin. Poté se bude ta samá akce konat v Západočeském divadle v Chebu, a to  v čase od 20 do 22 hodin.

Centra budou fungovat pod organizací Fokus Mladá Boleslav a lidé je najdou na adresách: Centrum duševního zdraví Karlovy Vary: Plzeňská 1445/11, a Centrum duševního zdraví Cheb: Mánesova 265/13.