Naučnou stezku Cech Svatého Víta, která začíná sloužit veřejnosti, představil Český svaz ochránců přírody. Prochází jednou z nejcennějších přírodních lokalit Mariánskolázeňska.

Nová stezka vznikla na rozsáhlém území bývalého vojenského cvičiště. „Řada lidí to sice netuší, ale záměrným narušováním terénu těžkou technikou zde vznikly ideální podmínky pro řadu obojživelníků,” informoval Jiří Šindelář, předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Berkut. „Proto zde nyní musíme působení těžké techniky napodobovat.”

Na území chráněné lokality se vyskytuje jeden z nejvzácnějších evropských motýlů - hnědásek chrastavcový nebo sedm druhů obojživelníků, mezi které patří čolci, skokani nebo ropuchy. Díky pravidelné péči se na lokalitě v jarních měsících objevují také vzácné orchidee vemeník dvoulistý a prstnatec májový. „Na Cechu Svatého Víta je ukázkově vidět poslání programu Blíž přírodě,” sdělil Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS.

„Lidé se díky vybudované naučné stezce dostanou do míst, která jsou přírodně cenná, ale nebylo je dosud možno bezpečně navštívit. Kilometr a půl dlouhý okruh, který vzhledem k zamokřenému území vede po dřevěném chodníku, ´zdobí´ devět informačních cedulí, kde se návštěvníci dozvědí o vzácných, ohrožených, ale i běžnějších druzích rostlin a živočichů. Na okruhu jsou hned tři místa, kde si mohou návštěvníci odpočinout a posedět pod krytými altány.

Nechybí ani vyhlídka na rybník. Naučná stezka vznikla díky spolupráci Českého svazu ochránců přírody, Městského úřadu Mariánské Lázně, obce Trstěnice, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v Karlových Varech. „Díky všem zúčastněným je pravděpodobné, že bude toto cenné území zachováno i pro budoucí generace,” dodal Šindelář.