„Vítáme, že se Karlovarská krajská nemocnice může prezentovat novým logem, které ji odliší. Spolu s ním chceme dál pracovat na celkovém firemním designu společnosti tak, aby z každého dokumentu a každé prezentace bylo zřejmé, že jej připravili lidé oblékající jeden dres,“ řekl předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Luděk Nečesaný.

Spolupráci KKN a Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, jejímž výsledkem je nové logo nemocnice, uvítal také hejtman Josef Novotný. „Předchozí vedení kraje sjednotilo loga škol i ostatních zařízení, naším záměrem není unifikace log, naopak, podporujeme kreativitu našich organizací v tomto směru. Jsme rádi, že Karlovarská krajská nemocnice využila ke spolupráci na tvorbě nového loga právě schopností studentů z naší střední školy,“ uvedl.


Na návrhu budoucího loga pro krajskou nemocnici pracovali studenti třetího a čtvrtého ročníku školy, kterým jejich pedagogové Drahomíra Bernatová a Jiří Červenka zadali práce v říjnu. „Logo jako takové je častým úkolem grafika a také jedním z úkolů osnov a učebních plánů. Lákavé a zajímavé pro žáky bylo to, že neřeší úkol pouze akademicky, ale pro konkrétního klienta, a že vybrané logo se stane dobrou značkou pro dobrou nemocnici,“ připomněla ředitelka Střední průmyslové školy sklářské a keramické v Karlových Varech Mgr. Bc. Markéta Šlechtová.


Z prací studentů vybrali učitelé šest návrhů, mezi nimiž volili zaměstnanci nemocnic v Karlových Varech a v Chebu hlasováním vítězné logo. Jeho autorkou je studentka třetího ročníku Kamila Müllerová, která své logo při prezentaci charakterizovala klíčovým slovem POMOC nebo ZÁCHRANA. „Spojila jsem dva základní znaky kříž a H. Červená barva je typická pro krev a šedá má tuto do očí bijící barvu utlumit. Vybrala jsem proto šedou s výrazným barevným akcentem doplněným jednoduchým a dobře čitelným písmem. Šipka v logu naznačuje rychlost. Čtverečky doplňující kříž jsem zvolila stejně velké jako písmo, jako další symbol,“ sdělila Kamila Müllerová. Na svém návrhu pracovala asi měsíc a nakonec zvolila kombinaci kříže a H, které se snažila od začátku spojit.


„Studenti na prvních třech místech budou finančně odměněni,“ uzavřel předseda představenstva KKN Luděk Nečesaný.