„Nové občánky se sluší řádně přivítat,“ řekla starostka. V obřadní síni obecního úřadu se sešly nejen maminky se svými ratolestmi, ale na slavnostní akci se přišli podívat tatínkové, starší sourozenci i prarodiče. Vítání občánků zahájily děti z místní mateřské školy, které si připravily krátké pásmo básniček. „Milé děti, přeji vám, abyste měly krásné dětství,“ zaznělo z úst starostky při jejím krátkém projevu, po kterém následovalo podepisování do pamětní knihy, předávání pamětních listů, finanční hotovosti a květin. Po symbolickém přípitku následovalo oficiální fotografování.

Nově přivítaní občánci Okrouhlé jsou – Eliška Bayerová, Petr Bayer, Izabela Blažková, Karolína Boháčová, Josef Drienik, Antonín Sedláček, Eliška Soukupová, Radek Soukup, Filip Valíček, Vávra David a Jan Zábran. K přání šťastného života se připojuje také redakce Chebského deníku.