Otázka pro Martina Havla, náměstka hejtmana:

Jak pokračuje stavba nového sídla Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje? Na čem se v současné době pracuje? Jaké finanční prostředky se do projektu investují?

V těchto dnech stavebníci dokončili monolitické sloupy konstrukce budovy, hotova je výtahová šachta a stěny v prvním nadzemním podlaží. Provádějí se armatury a betonáž stropu, sloupů a výtahové šachty v druhém podlaží. Celkové náklady na výstavbu budovy záchranky by měly dosáhnout asi 75 milionů korun, dosud je prostavěno přes deset milionů korun.

Stavba pokračuje podle harmonogramu a její zakončení se plánuje v červenci příštího roku. Na vybavení nového sídla záchranné služby kraj požádal o dotaci z Integrovaného operačního programu MV ČR. Vybavení přijde na 35 milionů korun, z toho 85 procent bude činit dotace z Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, patnáct procent bude tvořit podíl Karlovarského kraje. Z těchto peněz bude například vybaveno i kompletní nové krajské operační středisko včetně technologií.