Dosluhující vlaky na regionálních železničních tratích v Ústeckém a Karlovarském kraji - i s tímto problémem by mohl pomoci Regionální operační program Severozápad. V oblasti dopravy totiž může mimo jiné dotacemi podpořit i nákup nových vozů pro regionální tratě. Výzva k předkládání projektů zaměřených na pořízení nových vlaků skončila v polovině prosince. „Do ROP Severozápad byly podány celkem tři projekty zaměřené na nákup nových vlaků pro regionální tratě. Dva jsou z Karlovarského a jeden z Ústeckého kraje, všechny podaly České dráhy. Na nákup nových drážních vozidel by České dráhy chtěly z ROP Severozápad získat přibližně 450 milionů korun,“ uvedl místopředseda Regionální rady Tomáš Hybner.

Přidělení podpory z ROP Severozápad pro tyto projekty není automatické. Projekty musí splnit podmínky pro poskytnutí dotace a procházejí stejným systémem kontroly a hodnocení jako každá jiná žádost podaná do
regionálního operačního programu. Proces hodnocení v současné době probíhá, a zda budou projekty úspěšné, se žadatel dozví v průběhu letošního února.