„V poslední době jsme zaznamenali nárůst nedostupnosti stomatologické péče,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Za poslední rok ukončili svou praxi dva zubaři a jejich klienti hledají náhradního právě v našem městě nebo alespoň v okrese,“ dodal starosta. Současní zubaři jsou přetíženi prací, a proto odmítají nové klienty. Na jednoho zubaře připadají zhruba tři tisíce pacientů. Navíc někteří mariánskolázeňští stomatologové mají několik let do penze. „Někteří v ní dokonce už jsou, ale nemají ordinaci komu předat a cítí morální závazek se svou praxí i nadále pokračovat,“ řekl radní města Josef Pavlovic. Podle jeho slov se ale může klidně stát, že během roku skončí dokonce až pět zubařů a do deseti let zůstane ve městě pouze jeden jediný stomatolog.

Zastupitelé Mariánských Lázní i přesto, že problematika nedostatku zdravotní péče je primárně záležitostí zdravotních pojišťoven, schválili pobídkovou dotaci na otevření nové stomatologické ordinace ve výši milionu korun. „Chceme přesvědčit lékaře, že v Mariánských Lázních máme o nové zubaře opravdu zájem,“ vysvětlil radní toto rozhodnutí.

Dotace město vypsalo pro dva nové stomatology a na dobu udržitelnosti ordinace pět let. Pokud tuto dobu zubař nedodrží, dotaci bude povinen městu vrátit. Podmínkou také je, aby stomatolog podepsal smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a minimálně třemi dalšími oborovými zdravotními pojišťovnami. Tato podmínka by podle Josefa Pavlovice neměla být problém. „Máme slíbeno, že jakmile bude stomatolog splňovat kvalifikační požadavky pojišťovny, okamžitě s ním podepíší smlouvu,“ řekl Josef Pavlovic.

„V rámci dotace myslíme i na takové věci, jako je možnost přerušení doby udržitelnosti z důvodu mateřství, tak aby se mladé lékařky nebály o tuto dotaci požádat,“ dodal starosta.

Navíc je dotační titul vypsán tak, že nový stomatolog může čerpat dotaci od města a zároveň žádat také o dotaci vypsanou Ministerstvem zdravotnictví.