Téma posluchačům objasní PhDr. Jitka Bílková z Filozofické fakulty Západočeské univerzity Plzeň.

Frank Wenig (1898-1974) působil jako učitel a od roku 1945 redaktor Svobodného slova v Plzni a Praze. První jeho literární počiny spadají do období krátce po vzniku Československa. Názory a myšlenky T. G. Masaryka, které se šířily nově vytvořeným státem a společností, ovlivňovaly Wenigovu literární a novinářskou činnost.

Intenzivně také spolupracoval v Plzni s Josefem Skupou a napsal mnoho divadelních her pro loutky Spejbla a Hurvínka. Je autorem Kašpárka a dalších knih pro děti. Přednáška se koná v pátek 6. dubna v přednáškové místnosti chebské knihovny od 18.15 hodin.

Chebský hrad.
Na děti čeká výcvik s nesmlouvavými bojovníky s britskými Commandos