Milovníci cyklistiky se mohou radovat. V Aši totiž připravují projekt na vybudování další, takzvané Perlové cyklostezky. Zajímavá bude tím, že povede přes přemostění silničního obchvatu a po takzvané Kostelní cestě. Jednali o tom představitelé měst a obcí ze svazku Přátelé v srdci Evropy. Náklady dosáhnou přibližně 9 milionů korun.

„V současné době vzniká studie proveditelnosti tohoto projektu," informoval tiskový mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Perlová cyklostezka má vést po trase Oberkotzau Rehau Schönwald Selb a Aš. Záměrem je vést cyklostezku z Wildenau do Aše přemostěním silničního obchvatu, s vyústěním u Geipelova parku. Na cyklostezce se pravděpodobně vybuduje most. Stezka dostala svůj název symbolicky podle chráněné perlorodky, která u nás žije na území Pastvin. Nicméně celý projekt zmíněné trasy je zatím v počáteční fázi," vysvětlil mluvčí Milan Vrbata.

To však není jediný projekt pro milovníky cyklistiky. Aš si nechala mimo jiné také zpracovat i projektovou dokumentaci na úpravu historické cesty, které se říká Kostelní. Ta je určena pro potřeby pěších a cyklistů k bezpečnému a nejkratšímu napojení Geipelova parku na bavorskou stranu k německé obci Wildenau. Tuto Kostelní trasu kdysi využívali věřící z okolních bavorských obcí na cesty k bohoslužbám do kostela v Aši. „Na mnoha místech jsou zbytky této cesty ještě viditelné, a tak pro nás bylo hlavním úkolem vyřešit křížení Kostelní cesty s obchvatem města Aše," řekl ašský místostarosta Pavel Klepáček. „Při zpracování projektové dokumentace pro nás bylo nejobtížnější vyprojektovat lávku pro pěší a cyklisty přes tento obchvat. Pokud jde o finance, už v roce 2011 byl na ni připravený rozpočet v celkové výši přibližně 9 milionů korun včetně daně, z toho samotná lávka má stát přibližně 8 milionů, sadové úpravy vyjdou na 765 tisíc a náklady na mobiliář se vyšplhají na 255 tisíc korun." Co však projektová dokumentace zatím neřeší, je křížení Kostelní cesty s nově rekonstruovanou a obnovenou železnicí tratí do Selbu a také s tratí k vlakové stanici Aš-město.

Radek Wunderlich