Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí Pojďte s námi do přírody 2024! naleznete seznam přírodovědných akcí v západočeského regionu. Šestapadesát barevných stran zve na různé vycházky s průvodci, přednášky, besedy, výstavy a další. Pro zájemce o přírodu chráněné krajinné oblasti Český les je jako každoročně připravena řada komentovaných vycházek do přírody.

Náměty pro vycházky do přírody nejen Českého a Slavkovského lesa najdete zde>>>
Seznam komentovaných vycházek najdete zde>>>
Tištěná verze kalendáře v PDF je zde>>>

„S průvodcem se návštěvník může dostat do míst, která nejsou běžně přístupná, a dozvědět se spoustu zajímavých informací. V květnu se s námi můžete vydat např. za obojživelníky do přírodní památky Na Kolmu, za historií česko-bavorského pohraničí do okolí Pleše, za mokřadní faunou podél milířů a vodních mlýnů nebo za orchidejemi do přírodní památky Louka u Staré Huti. V červnu vás zveme za bezobratlými do přírodní památky Veský mlýn, za vodními ptáky do okolí Tisovských rybníků nebo za přírodou a historií na Žďár, “ říká Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les.

Golem napekl v Chebu chleba, obecní pec slouží už čtyři roky
OBRAZEM: Golem napekl v Chebu chleba, obecní pec slouží už čtyři roky

„V kalendáři nechybí ani naše tradiční akce Den Českého lesa, který se letos koná v červnu v Halži a představí různé druhy hmyzích opylovačů, ani Mezinárodní noc pro netopýry, která se uskuteční koncem srpna na zámku v Červeném Poříčí,“ doplňuje Daniela Hlinková.

Přehled všech pořádaných akcí najdete v kalendáři Pojďte s námi do přírody 2024!, kdy jeho tištěná brožura je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech. Nabízí jí také muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji.

Kalendář je výjimečný tím, že na jeho tvorbě spolupracují neziskové organizace, státní správa i příspěvkové organizace. Mezi hlavní organizátory patří Muzeum Cheb, AOPK ČR a MEZI LESY, z.s.