„Která bude praktičtější, nám ukáže dopravní studie, na jejímž základě začneme připravovat projektovou dokumentaci. Na stavbu bychom rádi čerpali peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vysvětluje místostarosta Chebu.

Nová komunikace má pomoci vyřešit jedno z dopravně nejvytíženějších míst Chebu. Tím je křižovatka ulic Evropská, Pražská a Ašská. Nový most totiž nabídne obyvatelům Zlatého Vrchu jednodušší cestu z města. „Věříme, že tuto možnost využijí i řidiči přijíždějící od Aše a Františkových Lázní, kteří potřebují zajíždět do města,“ pokračuje Pavel Pagáč s tím, že to samozřejmě platí i v opačném směru.

V chebských školách dochází k sjednocování informačního systému, ve kterém probíhá komunikace s rodiči i žáky. Všichni učitelé absolvují speciální školení.
Ředitelé chebských škol nebudou správci budov, ale lídři

Dalším novým mostem pak má být náhrada stávající takzvané „červené“ lávky v Dyleňské ulici. Tam by měl být realizován takzvaný přesýpaný most, na který by navázal další směřující do městské části Podhrad. „Tento projekt rozdělíme na dvě etapy. Tu první, kterou bude zmiňovaný přesýpaný most, chceme zahájit během následujících dvou let. Přemostění směrem na Podhrad, kde se bude jednat o klasickou mostní konstrukci, je otázka několika dalších let,“ doplňuje místostarosta a ujišťuje obyvatele města, že plánovaná výstavba nebude mít vliv na opravy silnic a chodníků, se kterými samozřejmě vedení města počítá každý rok a má na ně vyčleněny finanční prostředky.

Cheb má dnes dva obchvaty, které zcela odvedly tranzitní a kamionovou dopravu mimo město. Nyní je třeba dořešit zbývající místa, kde dochází ke zpomalení dopravních proudů. „Z hlediska dalších dopravních staveb v Chebu a okolí bychom samozřejmě přivítali dokončení čtyřpruhu silnice D 6 až na hranici s Německem a její napojení na německou dálnicí A93. Voláme také po elektrifikaci železniční sítě do Německa,“ dodal Pavel Pagáč.