Na tento post byl jmenován Martin Leichter, který do funkce nastoupí 1. dubna. Problematika silničního hospodářství není pro něj ničím novým. Byl ředitelem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Údržby silnic i vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje.

My jsme se ho proto zeptali:

S jakými pocity budete tuto funkci od 1. dubna přebírat? Byl jste překvapen, že vybrali právě vás? Kde jste působil předtím?

Tato pozice je pro mě novou výzvou v oboru, ve kterém jsem působil na různých vedoucích a manažerských pozicích od roku 1997 až do poloviny roku 2011.

V uplynulém období jsem působil u společnosti AUTO EDER, s.r.o., kde jsem byl zařazen v týmu, který měl na starosti přípravu a výstavbu nového Autocentra Toyota v Karlových Varech.

Vybrán jsem byl na základě výběrového řízení, do kterého jsem se přihlásil, a jsem velmi rád, že jsem v konkurenci uspěl.

Jaké budou vaše první kroky a jaké jsou vaše priority v této funkci? Čeká na vás hodně práce, například most na komunikaci R6 do Prahy v úseku u Horních Tašovic je v dezolátním stavu, přitom oprava se stále odkládá. Kde ještě budete muset okamžitě řešit havarijní situace na silnicích? Které jsou podle vás nejrizikovější?

Po svém nástupu do funkce se chci nejdříve detailně seznámit s aktuálními záležitostmi, které v současné době řeší Správa Karlovy Vary, a samozřejmě se všemi zaměstnanci.

Prioritou je jednoznačně pokračování prací na přípravě výstavby rychlostní komunikace R6 směrem na Prahu, především obchvatů obcí ležících na této trase. Neméně důležité je také pokračování v přípravě staveb na silnicích I. tříd v našem kraji, dále zajištění kvalitních oprav, letní a zimní údržby v následujícím období ve vazbě na disponibilní finanční prostředky. Intenzivně budu komunikovat se zástupci kraje, měst a obcí, poslanci a senátory.