Vybudování moderního autobusového terminálu na místě chebského autobusového nádraží, který má nabídnout například elektronické jízdní řády, bude mít mnohem delší zpoždění, než se původně zdálo. Začátek prací se plánuje na leden 2012, ale původně měla rekonstrukce začít již v polovině srpna letošního roku.

„Bylo mi divné, že stavba nového terminálu nezačala,” řekla cestující Jana Holubová z Chebu. „Vždyť se autobusem nedá ani přes vozovku na nádraží jet, jaké jsou tam díry,” poznamenala. O tom, že stavba v srpnu nezačne, Deník již informoval.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal Rozhodnutí o předběžném opatření ve veřejné zakázce Realizace stavby Dopravní terminál Cheb, nedošlo zatím k podpisu smlouvy o dílo,” řekl již dříve Petr Uhříček z Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

„Dne 26. září bylo vyhlášeno opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku Realizace stavby Dopravní terminál Cheb. Předpokládáme, že ukončení výběrového řízení nastane v prosinci 2011. Zhotovitel by pak mohl stavbu pravděpodobně zahájit v lednu 2012,” upřesnila Pavla Brabencová z Agentury projektového managementu Karlovarského kraje.