„Jedná se o zcela unikátní bakalářský program, který není jinde v republice akreditován, což vnímám jako přidanou hodnotu pro Karlovarský kraj. Na naše území by totiž mohl přilákat studenty z různých částí republiky i ze zahraničí. Velmi pozitivně vnímám také fakt, že na obsahu vzdělávání se budou podílet i firmy v kraji,“ ocenil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Program klade důraz na kombinaci ekonomických znalostí a dovedností v digitálních technologiích a je navržen tak, aby studentům umožnil práci s nejnovějšími technologiemi, jako jsou třeba roboti nebo speciální stavebnice. Díky tomu získají praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro práci v technologicky pokročilých oborech, které se neustále vyvíjejí a expandují. Výuka probíhá v angličtině a studenti mají šanci získat diplom ze dvou univerzit současně – v Česku a v Německu.

"Absolvent najde uplatnění ve většině firem v Karlovarském kraji. Třeba ve výrobních firmách, kde bude mezičlánkem mezi managementem a technickým oddělením," řekl Jan Tluchoř, proděkan ekonomické fakulty. „Přibývá firem, které čelí kritickému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců," konstatovala Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory. „Některé se už teď zavázaly, že přijmou určitý počet studentů na praxi."

Součástí studijního programu jsou dokonce dvě půlroční stáže v mezinárodních podnicích a organizacích, které studentům umožní získat praktické zkušenosti a navázat cenné kontakty v oboru. Děkanka Fakulty ekonomické ZČU, Michaela Krechovská, zdůrazňuje význam nového oboru pro budoucí kariéru studentů: „Jsme hrdí, že můžeme nabídnout tento studijní program zaměřený na stále aktuálnější téma digitálních technologií. Studium poskytne nejen vynikající vzdělání, ale také praktické zkušenosti a mezinárodní perspektivu.“

Přijímací řízení do nového programu je otevřeno do 9. srpna 2024. Zájemci o studium se mohou hlásit prostřednictvím webových stránek Fakulty ekonomické, kde také naleznou podrobné informace o studijním programu, povinných předmětech a další.