Exekutorská komora České republiky má nového prezidenta. Stal se jím dosavadní viceprezident David Koncz. Ten zastával od roku 2002 post soudního exekutora v Chebu. „Ve vedení Exekutorské komory je již od roku 2009, nejprve jako člen prezidia, od dubna 2012 coby viceprezident," informovala Petra Báčová, mluvčí Exekutorské komory.

Mgr. David Koncz [Konc] 
Davida Koncze (*1975) jmenoval ministr spravedlnosti soudním exekutorem Exekutorského úřadu Cheb v roce 2002. Předtím pracoval jako advokát. V letech 1993-1998 vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity. Ve vedení Exekutorské komory ČR je již od roku 2009, nejprve jako člen prezidia, od dubna 2012 coby viceprezident.

Nový prezident chce mimo jiné pokračovat také v osvětě. „Rád bych pokračoval v osvětových projektech a pracoval na tom, aby se zcela vytratily mýty, které o exekucích občas kolují," uvedl nový ředitel Koncz. Podle jeho slov díky takové prevenci klesá počet exekucí. „Lidé se lépe orientují ve svých právech a povinnostech," doplnil. Mezi jeho priority patří také rozvoj spolupráce s dalšími dohledovými orgány, zejména s Ministerstvem spravedlnosti, elektronizace komunikace s institucemi, jež podle zákona poskytují úředním osobám informace o účastnících řízení, či upgrade Portálu dražeb a Centrální evidence exekucí.

Jiří Prošek rezignoval na post šéfa Exekutorské komory ČR ze zdravotních důvodů. „Nadále však zůstává v jejím vedení jako člen prezidia. Během svého funkčního období se podílel zejména na uvedení novely exekučního řádu do praxe," sdělila Petra Báčová, tisková mluvčí Exekutorské komory. „Rovněž dal vzniknout několika významným projektům. Mimo jiné zavedl internetovou poradnu pro účastníky řízení, elektronické kalkulačky nákladů exekuce a srážek ze mzdy nebo veřejné seznamy pracovníků soudních exekutorů pro snazší ověření jejich identity v rámci předcházení eventuální záměně s vymahači či zaměstnanci různých inkasních agentur," dodala.