O zeleň, zimní sněhovou údržbu, správu a údržbu hřišť a čistotu ve městě obecně by se měly starat pouze Chebské technické služby (Chetes).
Problematikou se zabývali na posledním jednání chebští radní. „Shodli jsme na tom, že by tyto činnosti měla dělat společnost Chetes, kterou město stoprocentně vlastní,“ uvedl chebský místostarosta Tomáš Linda.

„Udržovat pořádek ve městě je jedno ze základních poslání společnosti,“ podotýkal. V minulém volebním období se již tato záležitost řešila. Společnost Chetes však v té době neměla mít dostatečné kapacity na to, aby měla na starosti celé město.

„Z obchodních podmínek jsme vyjmuli, že musejí 75 procent zajistit vlastními kapacitami.“ Podle Lindových slov si mohou najmout subdodavatele. „My jsme řekli jasná kritéria, jak má péče o město vypadat – Chetes to bude řídit, garantovat kvalitu a cenu,“ shrnul. Poradit si s tím bude muset společnost za 10 milionů ročně. „Tento systém zavádíme, takže se mohou obchodní podmínky pozměňovat ještě v průběhu roku,“ dodal Linda.

Pro oslovené občany se prý nic nezmění.
„Je mi jedno, kdo bude co dělat, hlavně, ať je město uklizené,“ řekl Cheban Jaroslav Černý.