Jedna se rozpadají, z druhých je obchodní centrum. Řeč je o dvou nejznámějších chebských kasárnách. Během posledních dvaceti let se jejich tvář podstatně změnila.

V posledních měsících řešili představitelé Chebu, jak naložit s územím bývalých kasáren Julia Fučíka na sídlišti Zlatý vrch. Město areál získalo bezúplatně od státu před více jak deseti lety. Potíží ale byla ministerská blokace, která neumožňovala areál využít komerčně. Přitom plány s územím mělo nejen město. Ještě před převzetím majetku usilovaly společně Cheb, Hof a Plavno, aby zde sídlila mezinárodní policejní akademie. Síť policejních škol tehdy chtěla zřídit Evropská unie. Ze záměru sešlo. Od roku 2002 se uvažovalo o tom, že by zde vzniklo bydlení, působit zde chtěla i Integrovaná střední škola v Chebu, Terea, okresní správa sociálního zabezpečení nebo EJF Berlín evangelická nezisková organizace zaměřená na pomoc mládeži, handicapovaným a dříve narozeným lidem i osobám v nouzi. Původně zde také měla vzniknout pobočka VZP. Nic z toho ale nevyšlo.

V roce 2008 tak dokonce radnice požádala o zrušení blokace pro komerční využití. Ministerstvo obrany svolilo, Ministerstvo financí nikoliv. Město tak muselo čekat až do roku 2013, jinak by riskovalo pokutu ve výši téměř 52 milionů korun. Mohl zde tak fungovat pouze azylový dům.

Co ale s lokalitou dál? V roce 2013 vypsal Cheb urbanisticko architektonickou soutěž, která měla budoucnost místa osvětlit. Z původních objektů rozsáhlých kasáren by podle architektonické studie měly zůstat jen dva. Kromě bytových a rodinných domů by v areálu měl vzniknout například dům s pečovatelskou službou. Kasárna mají ale i význam pro rozvoj města do budoucna. Přes ně by měla vést komunikace na Špitálský Vrch, kde jsou pozemky pro budoucí výstavbu rodinných a bytových domů.

Ani památky není po bývalých kasárnách Dragoun. Od roku 1993 do roku 2005 sem přitom mířily zástupy lidí nejen z celé republiky, ale i okolních států. Vznikla zde totiž největší vietnamská tržnice ve střední Evropě. V roce 2007 se ale místo začalo měnit v obchodní centrum.