Jaroslava Brožová Lampertová, 66 let, starostka, Velká Hleďsebe, ANO:

Proč kandiduji? Žiji v západních Čechách, přímo na hranici dvou okresů tachovského a chebského, tvořících Senátní obvod č. 3. V regionu, kterým procházela historie a byl mnoho let na hranici dvou světů. Zdejší krásná příroda, bohatá historie i pestrá současnost, respekt k práci našich lidí….to byly hlavní impulsy pro přijetí kandidatury na Vaši senátorku. Voličům nabízím letitou zkušenost starostky obce a místopředsedkyně Krajské komise Rady pro rozvoj venkova.

Mám několik priorit, které chci pro náš region prosadit.

Zdravotnictví: Kvalitní a dostupná lékařská péče, pro každého bez rozdílu, zajištění rychlé dopravy do zdravotnických zařízení, sanitky, propojení zdravotního systému, senior expres.

Doprava a bezpečný kraj: Zkvalitnění i lokálních komunikací, efektivní opravy a údržba silnic. Podpora hasičů a záchranářů, varovný systém obcí. Pracovní místa: Budu prosazovat, aby sídla firem byla v oblasti a daně a finance zůstávaly v regionu, podpora podnikatelů a podnikání. Životní prostředí: Ochrana vodních zdrojů a udržení vody v krajině, obecní ČOV a kanalizace, nakládání s odpady, stop ničení orné půdy. Vzdělání: Podpora technických a zdravotních profesí, rozvoj školství a učebních oborů v našem regionu. Dobré místo pro seniory: Aktivní život pro seniory, sociální služby a zajištění lékařské péče.

Josef Kvasnička, 70 let, právník, Plesná, SPD:

Do senátních voleb jsem vstoupil s cílem usilovat o:

1. Bezpečnost státu, občana, zdraví a majetku. Jde mi o takovou bezpečnost, ve které se budou občané ČR cítit bezpečně.

2. Odpovědnost všech občanů za své jednání a chování, včetně politiků a jejich odvolatelnost.

3. Solidaritu zejména k osobám, které se ne vlastní vinou dostali do životní tísně..

4. Usilovat o skutečnou slušnou svobodu slova a to ne jen na verbální úrovni.

5. Senátu vrátit jeho ústavní smysl. Senát by se měl hlavně věnovat takovému zákonodárství, které je srozumitelné a slouží poctivým a slušným občanům. Jsem zásadně proti tomu, aby senátoři a jejich přátelé apod. jezdili po celém světě za peníze daňových poplatníků. Konec senátní cestovce.

Volby, urna. Ilustrační foto
Volit mohou i lidé nakažení či v karanténě

Martin Lojda, 65 let, realitní makléř, Karlovy Vary, PRO Zdraví:

Do senátních voleb jdu samozřejmě s Cílem – být zvolen Senátorem. Funkce Senátu je zákonodárná. Senát je hlídač demokracie. V době pandemie může sehrát důležitou roli, a to v hledání kompromisu mezi opatřeními na ochranu zdraví, omezením osobní svobody a finančním zatížením budoucnosti vyplacenými náhradami. V senátu bych chtěl bojovat za úpravu zákonů tak, aby byli občané zainteresování slevou na pojistném v případě, že se věnují prevenci a posilování Imunity, a změnu rozpočtových pravidel o určení daní“. Více peněz z „našich“ daní pro „náš“ region.

Markéta Monsportová, 48 let, manažerka a kulturní aktivistka, Velká Hleďsebe, Piráti:

Mým cílem během senátních voleb je dostat se do druhého kola :). Co se týká toho dlouhodobějšího cíle, ráda bych vrátila našemu kraji sebevědomí. Západní Čechy mají co nabídnout - jsou synonymem lázeňství, máme dvě chráněné krajinné oblasti a spoustu zajímavých historických míst. Jde o území, které bylo po druhé světové válce osídleno obyvateli ze všech koutů tehdejšího Československa. Velmi rozmanitá kultura příchozích neměla v novém prostředí na co navázat, a proto se tu lidé mohou stále cítit vykořenění. Je velmi důležité, aby měli všichni ke svému domovu dobrý vztah a proto chci podpořit každého, kdo se snaží aktivně změnit k lepšímu místo, kde žije. V mém senátním obvodu je spousta skvělých, občansky aktivních a nadšených lidí. Pozitivně přetváří své okolí, pořádají akce, sdružují se a chtějí plnohodnotně a dobře žít. Není to lehká úloha a někteří mají pocit, že v tom jsou sami. Chtěla bych je víc propojit a pomoci v jejich aktivitách.

Z pozice senátorky chci osobně aktivně přispět ke změně nálady v celé naší společnosti a podpořit mně blízké hodnoty, jakými jsou svoboda a demokracie. Je také důležité, aby lidé i v té nejmenší vesnici měli dostatek příležitostí a jistot pro spokojený život. Právě podpora spolkové činnosti, místních akčních skupin, rozvoj kultury, pořádání besed, osvěta, vzdělávání a prevence - je pro život v malých městech a obcích velmi důležitá. Musíme vytvořit nové pracovní příležitosti a dostupné bydlení pro mladé a motivovat je k tomu, aby zde zůstali žít i se svými rodinami. Náš západ totiž není Zapadákov, pojďme to společně dokázat!

Miroslav Nenutil, 62 let, senátor, Stříbro, ČSSD:

Občanům Chebska a Tachovska nabízím zkušenosti, kterém jsem díky jejich důvěře získal, chtěl bych udržet politiku ve stylu svého hesla slušně a poctivě, i proto ve volební kampani nechci bojovat, ale soutěžit fair play. Moji přátelé mě přemluvili abych ještě jednou pokračoval v práci pro náš domov v pohraničí. Pro Chebsko je důležitá dostavba D6 zlepšení dopravní dostupnosti, to pak otevírá možnost vzniku dalších pracovních míst. Regionu by "slušela" vysoká škola alespoň bakalářského typu pro rozvoj lázeňstí. Tachovsko potřebuje lepší dostupnost lékařské péče, ale i infrastrukturu k posílení cestovního ruchu. Vím, co je možné a kde se dá pomoci, a tak jsem nabídku ještě jednou kandidovat s pokorou přijal.

Ilustrační foto
Kraj se snaží odvrátit krizi lázní. Přispěje hostům hotelů na pobyt

Miroslav Plevný, 54 let, vysokoškolský pedagog ZČU, Cheb, STAN:

Především chci hájit zájmy příhraničních regionů o jejichž problémech centrální orgány často ani netuší, a když trochu přece jen ano, tak je obvykle neřeší. Jako chebskému rodákovi a lokálnímu patriotovi mi však není lhostejné, jak se budou Prahou opomíjené příhraniční regiony rozvíjet či naopak upadat. Chci prosperující region, odkud mladí nebudou odcházet, ale naopak se sem budou chtít vracet. Chci region se zachovalými přírodními a kulturními hodnotami, zdravým prostředím a bez stresu, hluku a shonu velkoměst. Potřebujeme nalézt vyvážený rozvoj ve všech oblastech potřebných pro spokojený život v regionu – kvalitní bydlení, zajímavé pracovní příležitosti, dostupné školství a zdravotní péče, pestrá nabídka sportovního, kulturního a společenského vyžití a pocit bezpečí. Je mi ale jasné, že bez aktivní práce a vyjednávání na vyšších místech v Praze se pro rozvoj Chebska a Tachovska dá dělat jen málo. V pozici senátora spatřuji jednu z možností, jak v tomto směru aktivně působit. Z hlediska osobních priorit jsem přesvědčen, že je potřebné udržet a rozvíjet systém školství od mateřských a základních škol i v menších obcích, mít vyváženou strukturu středních škol, a nabízet i vysokoškolská studia na území regionu. Nejsem přítel klientelisticky rozdělovaných státních dotací. Místo toho podporuji výrazně vyšší příděly financí od státu přímo všem obcím, které si samy rozhodnou, jak je nejlépe na svém území proinvestovat.

Jiří Sedláček, 64 let, jednatel společnosti Správa majetku a údržby, Tachov, Trikolóra:

Nejsem profesionální politik, jsem obyčejný člověk se zkušenostmi z reálného života a podnikání. Právě takové lidi sdružuje Hnutí občanů Trikolóra s jejímiž základními principy a pilíři se ztotožňuji. Základem života v naší zemi je svobodný samostatný občan a jeho rodina. Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí, nikoli regulacemi, dotacemi a daněmi. Bohatství vzniká z práce, ne z dávek a dotací. Vadí mi náš složitý daňový systém, budu podporovat každý krok k jeho zjednodušení.

Svatava Štěrbová, 49 let, právnička a zastupitelka města Kladruby, ZELENÍ + SEN 21:

Do Senátu jdu se dvěma hlavními tématy. jedním PRÁVO A SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY - mým cílem je snaha o zjednodušení zákonů, odbourávání byrokracie a větší vymahatelnost práva, a druhým SUCHO NE, RADĚJÍI VODU - nedostatek vody v krajině je problémem nás všech s dopadem na každodenní život, budu se snažit prosazovat taková opatření, aby se voda do krajiny vrátila, udržela se tam a my měli zdravou krajinu. lesy i půdu.

Josef Švarcbek, 65 let, velitel výjezdové jednotky SDH, Planá, KSČM:

Mým cílem v senátních volbách je výhra. Výhra obecně znamená něco získat, ale pro mě by to znamenalo dát hlas těm, co jej nyní nemají. Jak to tak vidím, tak v následující těžké době bude potřeba tlumočit a prosazovat názory a zejména potřeby poškozené většiny obyvatel. Proč většiny? Poněvadž většina obyvatel České republiky byla v posledních desetiletích značně okradena a zadlužena. Nyní se budou platit dluhy, a to bude bolet. Bude třeba se ptát, kdo dluhy v bilionech korun vytvořil a zároveň bude potřeba ukazovat způsoby nápravy k zachování státnosti a hrdosti a svébytnosti českého národa.