Rodiče předškoláků v Chebu projevili v letošním roce mnohem větší zájem o takzvaný screening odhalující možné problémy při nástupu do školy a zvládnutí čtení, psaní a matematiky (hromadné vyhledávání začátečních forem nemocí v populaci – pozn. redakce). Tím se zabývá Pedagogicko psychologická poradna (PPP) Cheb.

„Rodiče podali více než 300 žádostí o provedení screeningu. Všechny požadavky se nám podařilo uspokojit do prvního týdne v únoru. Screeningy proběhly jak na MŠ v Chebu, tak i na MŠ po celém okrese Cheb,“ informovala Jitka Kacálková, ředitelka PPP. „Další službu, kterou PPP Cheb pro rodiče předškoláků poskytuje, jsou přednášky zaměřené na přípravu dětí do ZŠ – změna režimu celé rodiny, potřebné dovednosti zvládnuté před nástupem do ZŠ, sociální vyspělost dětí a tak dále,“ uvedla.

K přípravě do školy slouží Kurzy pro rodiče a děti předškolního věku. Letos začnou první týden v březnu a potrvají tři měsíce. Zájemců je tolik, že se hodiny konají každý den s jednou až dvěma skupinami. „V průběhu kurzů si děti procvičují všechny oblasti, které jsou potřebné ke zvládání elementárních dovedností, a to čtení, psaní a počítání. Zabývají se rozvojem grafomotoriky, vizuomotoriky, hrubé i jemné motoriky, správným držením psacího náčiní, uvolněním ruky, sluchovým rozlišováním, zrakovým rozlišováním, pravolevou orientací, procvičováním sluchové a zrakové paměti,“ vysvětlila ředitelka. „Myslím, že je to velmi dobrá věc,“ poznamenala maminka budoucího prvňáka Jiřina Suchánková z Chebu. „Náš syn má možnost všechno odkoukat od starší sestry, ale děti, které takovou příležitost nemají, si alespoň osvojí správné návyky. Stejně můžu říct, že se Tomášek do školy moc netěší,“ smála se. „Prý mu nedovolí si ve škole hrát.“