První část tohoto kurzu skončila v těchto dnech. Kurz mohla knihovna zahájit vloni díky grantu Ministerstva kultury VISK 3 ve výši 80 tisíc korun na mobilní počítačovou učebnu. Vyučovacím prostorem se stabilně umístěnými počítači totiž knihovna nedisponuje. V tuto chvíli se pracovníci knihovny připravují na kurz druhý, který odstartuje v březnu.

„Naše notebooky, nachystané v přednáškové místnosti, byly skupině stálých posluchačů k dispozici od listopadu," uvedla ředitelka Městské knihovny Cheb Martina Kuželová.

Zájemcům o získání základních počítačových dovedností se věnovali knihovnice Hana Tužarská, vedoucí oddělení pro dospělé, a pracovník knihovny Martin Kinter.

„Do prvního běhu kurzu se přihlásilo deset posluchačů, se kterými jsme během devíti hodinových lekcí postupně probírali a v praxi cvičili základy používání PC, první práce se soubory, používání e-mailové pošty, vyhledávání a bezpečnost na internetu," uvedla Hana Tužarská. „Potýkali jsme se společně s velmi rozdílnou úrovní praxe v práci na počítači u jednotlivých účastníků. Ale jedno měli společné, a to obrovské a neutuchající nadšení dozvědět se něco nového a užitečného. V polovině března otevíráme druhý běh, který už je téměř obsazen," poznamenala knihovnice. Bližší informace k počítačovému kurzu mohou lidé získat v půjčovně pro dospělé. Tam se zároveň dozvědí, zda ještě mají šanci, či si případně zarezervovat místa v běhu třetím. Navíc kurz je pro všechny zájemce zdarma. Kurzy se zatím konaly v přednáškové místnosti v přízemí hlavní budovy knihovny. Všichni, kteří by se chtěli počítačového kurzu zúčastnit, se mohou kromě osobní návštěvy knihovny přihlásit i prostřednictvím telefonu na čísle: 354 422 368, případně e-mailem: pult@knih-cheb.cz.