„Zastupitelstvo města Aše po projednání schvaluje udělení ocenění Osobnost města Aše pro rok 2019 dle výsledků ankety: v oblasti kultury Aleně Jelínkové, Františku Žohovi, Filipu Křížovi a Dominiku Oravcovi, v oblasti sportu Ing. Čestmíru Šímovi, v oblasti školství Jiřímu Honomichlovi a za mimořádný počin Tomáši Rudolfovi,“ uvedl Milan Vrbata, mluvčí ašské radnice.

„O návrzích na udělení ocenění, které letos mohl předložit každý občan, bylo hlasováno prostřednictvím ankety na webu města a hlasovacích boxů. Výsledky hlasování byly nyní potvrzeny schválením na zasedání zastupitelstva,“ vysvětlil.

Elektronického hlasování se zúčastnilo 2242 respondentů a do hlasovacích boxů bylo vhozeno 43 lístků.

K oceňování osobností města se v Aši po dvanáctileté přestávce vrátili předloni. „A protože dle pravidel se anketa pořádá vždy za dva roky, připadalo další hlasování na rok letošní,“ podotkl Milan Vrbata.

A co na vítěze čeká? Odnesou si pamětní listy a věcné dary. Obojí jim předá starosta města v rámci společenského plesu, který se v KC LaRitma uskuteční v listopadu.