Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. A to platí dvojnásob u oprav, úprav a různých projektů, které připravují obce a města. Řada z nich se proto rozhodla problémům předcházet a před většími zásahy pořádají veřejná projednání s občany.

Například v Chebu pořádají setkání s občany nad důležitými tématy už několik let. „Rozhodně se nám v praxi osvědčila,“ potvrdila mluvčí Městského úřadu Cheb Simona Liptáková. „Naposledy se konala veřejná projednání k úpravě vnitrobloku v Hradební ulici, další třeba k revitalizaci sídliště Spáleniště, které řešíme s tamními občany už podruhé. Úspěšná byla i debata nad parkovacím systémem.“ Podle mluvčí to pomáhá předcházet tomu, aby lidé sepisovali petice. To, co se jim nelíbí, mohou totiž hned říct a projekt se podle toho může doupravit.

„Je to lepší varianta, než kdybychom poskytovali občanům dané informace písemně. Nikdy totiž neobsáhnete všechny potřebné informace, navíc může dojít k tomu, že něco vyzní jinak. Při veřejných projednáních se lidé hned můžou doptat,“ vysvětlila. Jak podotkla, vždy je to o hledání kompromisu. „Snažíme se vyhovět většině smysluplných připomínek. Občas ale bývají názory veřejnosti protichůdné. V extrémních případech by se tak klidně mohlo stát, že kdyby město nerozhodlo o nějaké střední variantě, mohli bychom se s občany scházet donekonečna a k realizaci projektu by nikdy nedošlo,“ řekla. I přesto ale vidí veřejná projednání pozitivně. „Osvědčila se nám a rozhodně v nich budeme pokračovat,” dodala Simona Liptáková.

Rozvoj Karlových Varů, celoměstská témata i problémy jednotlivých čtvrtí jsou v letošním roce tématem diskusních fór. V lázeňské metropoli je magistrát pořádá již několik let. Sérii debat otevřelo na jaře Fórum města Karlovy Vary. Následovala série místních diskusních fór. „V rámci Fóra města Karlovy Vary proběhla prezentace řešení 10 největších problémů města předchozího roku. Z debaty, podnětů a návrhů účastníků poté vznikl nový žebříček 10P pro rok 2018,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Tématem k diskusi v rámci Fóra města Karlovy Vary je letos například občan a úřad, životní prostředí a čistota města nebo kultura, sport a volný čas.

Po celoměstském fóru a jarní části debat zaměřených na jednotlivé městské čtvrti bude následovat podzimní série setkání představitelů města s občany v těch čtvrtích, na něž se dosud nedostala řada.