Veřejnost si tak mohla prohlédnout reprezentační místnosti, řetěz starosty, pečetidlo, pamětní knihy i kanceláře starosty i místostarostů.