Nejméně do srpna ještě nebude jasné, zda se ašský klub Klubíčko vystaví na stejném místě, nebo jestli bude úplně jinde. V každém případě fungovat bude, město se nedá od žháře, který způsobil v květnu už čtvrtý požár tohoto objektu, zastrašit.

Podle vyjádření statiků se musí zbourat i obvodové zdi, které po posledním ohni zůstaly jako jediné stát. Pokud vyroste klub na původním místě, bude pojišťovna plnit do výše nákladů na znovupostavení, což by měla být přibližně částka 3 163 000 korun podle odhadu likvidátorů.

Jak prohlásil starosta města Dalibor Blažek není ještě jisté, zda je tato cifra konečná, v případě obnovy objektu v původním rozsahu bude město po pojišťovně požadovat plné hrazení tak, jak je to ve smlouvě.

„Na samotné zbourání nosných stěn a úklid místa vyplatí pojišťovna 575 tisíc korun,“ upřesnil.

Jestliže se klub na původním místě obnovovat nebude, dostane město na tento svůj objekt takzvané časové plnění, což činí asi 2 243 000 korun.

Následná debata na zasedání zastupitelstva ale přinesla další podněty. Jedním bylo, že by se klub mohl přesunout do prostor bývalého Ašského kulturního střediska (AKS). Proti tomuto návrhu byla ale Anna Trčková, mimo jiné členka kulturní komise města. „Pro pořádání hudebních a divadelních produkcí je AKS naprosto nevhodné,“ poznamenala s příslušnými argumenty, proč by se AKS nedalo využít.

Po jejím příspěvku se rozvířila debata na téma kulturních akcí v Aši, která přehlušila samotný problém obnovy Klubíčka.

Závěr z jednání zastupitelů je tedy takový, že zastupitelstvo města se sejde na pracovní schůzce se všemi organizátory kulturních akcí v Aši, aby si vyslechli jejich připomínky, návrhy a požadavky na kulturní stánek ve městě. Schůzka by měla v srpnu přinést výsledky, na jejichž základě se pak zastupitelstvo rozhodne pro jednu z výše zmíněných možností. Tedy obnovy původního objektu, či výstavby zcela nového klubu na jiném místě.