Na bližší informace o soutěži jsme se zeptali předsedy OHK Cheb Jakuba Pánika.

Pro koho je soutěž určena, kdo se může přihlásit?

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích – Živnostník a Firma. Kategorie Živnostník je určena pro fyzické osoby - podnikatele se živnostenským oprávněním nebo koncesní listinou, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území města Chebu. Kategorie Firma je určena pro právnické osoby rovněž se sídlem nebo provozovnou na území města Chebu.

Jakým způsobem je možné se do soutěže přihlásit?

Do soutěže se mohou registrovat sami podnikatelé, nebo je může nominovat veřejnost. Registrace či nominace je možno uskutečnit do 10. 5. 2011, nejjednodušším způsobem je on-line na internetových stránkách www.ohkcheb.cz. Ze všech nominujících bude vylosováno 15 vítězů, kteří obdrží věcné ceny.

Jak bude probíhat následné hodnocení registrovaných či nominovaných podnikatelů?

Hodnocení přihlášených podnikatelů bude probíhat dvojím způsobem – hodnocením odborné poroty a hlasováním veřejnosti. Odborná porota složená především ze zástupců veřejné sféry, která se zabývá rozvojem podnikatelského prostředí, bude hodnotit podnikatele na základě vyplněných registračních karet s údaji o svém podnikání. Registrační karty obsahují 10 otázek týkajících se popisu činnosti podnikatele, péče o zákazníky a zaměstnance, vize rozvoje do budoucna, podílu na rozvoji města Chebu a tak dále. Výsledkem hodnocení odborné poroty budou 2 vítězové - 1 v kategorii Firma a 1 v kategorii Živnostník.

Jak bude probíhat hlasování veřejnosti?

Hlasování veřejnosti bude probíhat ze seznamu nominovaných či registrovaných podnikatelů. Veřejnost bude mít možnost se blíže seznámit s přihlášenými podnikateli na webových stránkách www.ohkcheb.cz, kde budou umístěny základní informace o podnikatelích. Samotné hlasování bude probíhat rovněž na webových stránkách soutěže nebo vyplněním kuponu v tisku, ze všech hlasujících bude vylosováno 15 vítězů, kteří obdrží věcné ceny. Výsledkem veřejného hlasování budou, stejně jako u hodnocení odborné poroty, 2 vítězové (1 v kategorii Firma, 1 v kategorii Živnostník).

Jaké budou ceny pro vítěze?

Vítězové budou tedy celkem čtyři – nejlepší Firma a Živnostník vzešlí z veřejného hlasování a nejlepší Firma a Živnostník na základě hodnocení odborné poroty. Kromě možnosti používat titul „Podnikatel města Chebu“, kterým získají větší důvěryhodnost pro své partnery a zákazníky, získají i hodnotné ceny, jako například vlastní mediální kampaň, pronájem vozu, lázeňský pobyt, dekorace do zahrad či mobilní telefon, které věnovali do soutěže hlavní partneři soutěže - společnost Algon Plus Auto, Lázně Františkovy Lázně, Mineral Dekor, Strata Consulting, Rádio Egrensis a Chebský deník. Ještě bych rád zmínil, že realizace akce by nebyla možná bez podpory generálního sponzora akce České spořitelny.

Už jste zmínil, že oceněna bude i nominující a hlasující veřejnost…

Ano, podpora sponzorů akce nám dovoluje ocenit i 15 občanů, kteří budou zasílat své nominace a 15 občanů, kteří zašlou své hlasy přihlášeným podnikatelům. Získají například dárkové koše, vstupenky na kulturní akce, poukazy na občerstvení.

Jak bude soutěž časově rozvržena?

Soutěž byla vyhlášena 1. 4. 2011, kdy byl zahájen sběr nominací a registrací, který bude ukončen 10. 5. Do konce května budou podnikatelé vyplňovat registrační karty, aby od 1. 6. mohl být zahájen hodnotící proces, respektive hodnocení odborné poroty a hlasování veřejnosti. Na konci června se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Soutěž byla vyhlášena 1. dubna, kolik máte v současné době přihlášených podnikatelů?

K dnešnímu dni evidujeme 42 přihlášených podnikatelů, zájem chebských podnikatelů o účast v soutěži nás velmi těší. Nominace či registrace do soutěže je možno zasílat ještě 2 týdny, takže předpokládáme, že se jejich počet ještě zvýší.

Proč jste se rozhodli soutěž uspořádat?

Chceme touto soutěží podpořit a také ocenit chebské podnikatele, kteří svou činností přispívají k rozvoji města i celého regionu, podílejí se na jeho zaměstnanosti a prosperitě. Svým podnikáním berou zodpovědnost a riziko nejen za sebe, ale i za desítky a stovky lidí, které zaměstnávají. Chceme ocenit ty, kteří svým podnikáním nesledují pouze vlastní podnikatelské úspěchy a cíle, ale zajímá je i rozvoj města, ve kterém žijí, a spokojenost jeho obyvatel, organizují a podporují různé kulturní, sportovní a volnočasové akce, pomáhají potřebným. Takoví podnikatelé si zaslouží, aby o nich společnost věděla a aby si jich vážila. V celém kraji se jedná o jedinou podobnou soutěž na úrovni měst a a my jsme rádi, že jí můžeme vdechnout tradici prvně v Chebu.

Na vyjádření k soutěži jsme se zeptali i místostarosty města pana Tomáše Lindy.

Proč se Město Cheb rozhodlo podpořit organizaci soutěže „Podnikatel města Chebu“?

Jednou z priorit současného vedení chebské radnice je zlepšení vztahů s místními firmami. Cílem je navázání vzájemné spolupráce, která bude výhodná pro obě strany. Cheb byl vždy místem obchodu, Chebané byli proslulí svým obchodním duchem. Zásadní předpoklady zdravého podnikatelského prostředí jsou prosperující místní společnosti, vytvářející pracovní místa a produkující konkurenceschopné výrobky a služby. V Chebu několik takových subjektů máme, zaslouží si naši podporu, obdiv a poděkování, myslím ale, že bychom jich tu potřebovali mnohem více.

Chybí nám citelně perspektivní pracovní příležitosti, aby vzdělaní mladí lidé neodcházeli z našeho města hledat štěstí jinam. Jedním krokem, jak to změnit, je výraznější podpora místních středních škol a ekonomické fakulty jako zásadních předpokladů úspěšné budoucnosti tohoto města, druhým pak přednostní spolupráce města s místními firmami zaměstnávajícími místní lidi. Prosperující podnikatel se spokojenými zaměstnanci je pro město požehnáním. Podporou této soutěže chceme podnikatele motivovat k další činnosti, mělo by jít o prestižní ocenění.

(pi)