Otázka pro Janu Pavlíkovou, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

Ředitel Integrované střední školy v Chebu na konci roku oznámil, že odchází na manažerský post do soukromé sféry. Jak to v současné době vypadá s výběrovým řízením na nového ředitele školy? Kolik se přihlásilo zájemců o tuto funkci?

Rada Karlovarského kraje v souladu se zákonem vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb. Přihlášky se všemi náležitostmi bylo možné odevzdávat do 31. prosince 2012 včetně. Nyní jsou již přihlášky uzavřeny, přihlásilo se celkem sedm uchazečů. Od 7. ledna by měla konkurzní komise začít s posuzováním přihlášek.

Nástup na pracovní místo je 1. února 2013, a to na dobu určitou 6 let.