Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v sedmnáctém ročníku Vesnice roku Karlovarského kraje si ze slavnostního vyhlášení odnesla obec Drmoul.

„Jestli nás to těší? Samozřejmě,“ řekla obyvatelka oceněné obce Blanka. „Vždyť je to největší odměna nejen pro představitele, ale také pro nás – obyčejné lidi. Vesnice má být plná zeleně, tím se liší od velkých měst. Radost, když jsme se u nás o získání zelené stuhy dozvěděli, byla obrovská.“

Drmoulu k ocenění pomohla nejen vůle všech občanů obce, ale také úspěšně zrealizované projekty. V loňském roce pomohly dotace k celkové úpravě prostranství kolem kaple Svatého Josefa. V prvním projektu se Drmoulští zaměřili na regeneraci a výsadbu významné sídelní zeleně. „Projekt dále řešil úpravu vodní nádrže,“ uvedl místostarosta Drmoulu a zároveň manažer Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko Jiří Švajgl. Zde došlo k vyčištění od nánosů, úpravě břehů a sjezdu. „Celkové náklady činily 659 tisíc korun,“ přiblížil.

Pětaosmdesát procent hradila Evropská unie, pět procent Státní fond životního prostředí a deseti procenty se podílela obec.

Druhý projekt zahrnoval vybudování dřevěného altánu, dvou dřevěných teras a dvou lávek. „Zakoupili jsme a umístili lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a dětský herní prvek,“ doplnil. Celkové náklady dosáhly 993 tisíc korun, Drmoul získal dotace z Programu rozvoje venkova ve výši tři čtvrtě milionu korun. Díky získaným dotačním prostředkům tak mohla obec zkrášlit přirozené centrum obce v okolí kaple. „Upravený prostor se rozzářil a právem se může pyšnit svou celistvostí a uceleností,“ dodal Švajgl.

Drmoul v soutěži Vesnice roku uspěl hned dvakrát. Kromě zelené stuhy obdržel i mimořádné ocenění za vzorně vedenou kroniku. Modrou stuhu za společenský život získala Skalná. Diplom za Cenu naděje pro živý venkov si odnesla Křižovatka. Dolní Žandov se zase může pyšnit mimořádným oceněním za rekonstrukci historických kašen.