Další karty putovaly do domovů pro seniory nebo jednotlivých organizací sdružujících seniory.

„Karlovarský kraj se k projektu připojil už na konci března, kdy začal Seniorskou obálku publikovat v elektronické verzi na internetových stránkách a bezpečnostním portálu,“ informovala mluvčí Karlovarského kraje Veronika Svobodová. Během loňského srpna kraj navázal spolupráci se sdružením praktických lékařů. „Nesmírně si vážím toho, že Sdružení praktických lékařů a především jednotliví praktičtí lékaři přislíbili spolupráci v projektu Seniorská obálka, a to zejména v rámci osvěty, distribuce a ověření správnosti údajů v chorobopisu pacientů seniorů. Právě díky této spolupráci má tento projekt o to větší opodstatnění,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

A co vlastně Seniorská obálka je? Jde o kartu, do které senioři vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu a užívaných lécích. Přidají také kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.

Obálku pak umístí na viditelné místo v bytě. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu seniora pak mají zasahující záchranáři, policisté a hasiči k dispozici velice rychle potřebné informace.