Na chebském sídlišti Skalka začalo fungovat místo zpětného odběru vybraných druhů odpadů. Co všechno mohou lidé v areálu bývalé vodárny odevzdat?

Na místě zpětného odběru vybraných druhů odpadů se shromažďují vysloužilé věci, které nelze ukládat do běžných kontejnerů na komunální odpad. Občané Chebu tady mohou zcela bezplatně odevzdat chladničky, mrazničky, televizory, počítače a ostatní drobné i velké domácí elektrospotřebiče, výbojky a zářivky, baterie všeho druhu, vytříděné plasty, papír, sklo a kovy, odpady z údržby zeleně a ostatní objemné domácí odpady. Výjimkou jsou pouze oleje, ty mohou lidé odevzdat pouze v areálu Skládka Chocovice. Chebské sběrné místo je otevřeno od pondělí do pátku v době od 10 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 14 hodin.