Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje dostavbu veřejných vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody a úpraven vod prostřednictvím pravidelně vypisovaného dotačního titulu. Ten je určen výhradně pro obce do 2 tisíc obyvatel. „Obecně lze říci, že velká města mají tuto infrastrukturu vyřešenou, proto cílíme na menší obce v kraji a snažíme se jim s jejich projekty finančně pomoci. O dotační program je ze strany žadatelů každoročně velký zájem. Byli jsme proto rádi, že se nám podařilo v rozpočtu kraje najít volné prostředky proto, abychom mohli jeho alokaci ještě navýšit. Z původních 10 milionů korun vzrostla na 16 milionů korun. I přesto jsme ale museli z důvodu převisu požadovaných částek přistoupit k poměrnému krácení jednotlivých žádostí o dotaci,“ uvedl první náměstek hejtmana Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.

Žadatelé mohli získat dotaci ve výši až tři miliony korun, přičemž maximálně bylo možné z příspěvku kraje hradit 80 procent z celkových uznatelných nákladů projektu. S podporou kraje se například uskuteční odkanalizování Vykmanova poblíž Ostrova, rozšíří rozvody vodovodu a kanalizace na Velkém Rybníku, zmodernizuje a doplní technologie vodního hospodářství v Krásně. Nejenom obyvatelé v Krapicích u Františkových Lázních se mohou radovat z výstavby nového vodovodu a kanalizace. Nová tlaková kanalizace bude rovněž sloužit v Zádubu – Závišíně a ve Sklářích. Vyřešeno bude i odkanalizování Hlavna a části Citic a zásobování pitnou vodou v Horních Tašovicích a Stružné. Také budou provedeny stavební úpravy poruchových úseků na vodovodní a kanalizační síti v části Rudolce včetně přepojení nynějších přípojek.