Další dotaci dostala obec Lipová. Díky financím z Operačního programu Životní prostředí bude moct zrekonstruovat vytápění objektů v majetku obce. A bude na to mít necelých 15 milionů korun.

„Přesně jsme obdrželi 14 869 891 korun,“ popisoval starosta obce Petr Klír. „Při realizaci této akce bude provedena rekonstrukce kotelny v objektu obecního úřadu v Lipové, která je zastaralá, s kotli na tuhá paliva a prakticky již dosloužila.“

Nová kotelna bude vytápět místní základní a mateřskou školu, obecní úřad, společenský dům a dva rodinné domy, které jsou také v majetku obce. „Z takto zrekonstruované kotelny lze vytápět i panelový dům v Lipové,“ uvedl starosta.

Kromě toho bude z peněz možné zateplit školu, úřad i 'spolák', udělat novou fasádu i vyměnit okna s dveřmi. Vše by se mělo stihnout do příštího roku.
Obec je v době působení současného starosty Petra Klíra úspěšná při získávání peněz z dotací. V létě se obecní pokladna zvětšila o 14 360 875 korun. Finance obec dostala na revitalizaci a regeneraci centra obce. Práce na této akci začaly už na konci léta.

„Pro obec velikosti Lipové, která hospodaří s ročním rozpočtem kolem šesti milionů korun je získání finančních prostředků z dotací ve výši přesahující 29 milionů opravdu velký úspěch,“ potvrdil starosta. Podle něj za úspěch může dobrá připravenost projektů. „Taková příprava není nic jednoduchého, časově to zabere nejméně jeden rok,“ podotkl Petr Klír. „Po skončení realizace obou výše uvedených projektů, tedy v roce 2010 a 2011 bude celkový vzhled obce Lipová zcela jiný, než jaký byl do současné doby.“ Starosta dodal, že tato změna přispěje zejména ke zlepšení života obyvatel, kteří v Lipové a ve spádových obcích bydlí. „Ale také by měla přispět ke zvýšení počtu lidí, kteří naší obec navštíví,“ podotkl.

Právě třeba revitalizace středu obce netěšila jen místní obyvatele. „V Lipové býváme často u známých,“ řekl Jaroslav Jelínek z Chebu, který se zrovna díval na plochu, kde stál rozestavěný kulturní dům. Právě na jeho místě má vzniknout nové náměstí. „Bylo na čase, aby se se středem obce začalo něco dělat. Už se moc těším, až to bude upravené,“ dodal.