Částečná uzavírka mostu přes řeku Ohři mezi Sokolovem a Karlovými Vary na budované rychlostní silnici R6 začne 7. listopadu. Uzavírka bude jednosměrná – jízdní pruh ve směru Karlovy Vary – Sokolov – Cheb bude zachován průjezdný. Pro opačný směr Cheb – Sokolov – Karlovy Vary je stanovena objížďka.

Stávající silnice I/6 bude mít v místě stavby ve směru Karlovy Vary – Sokolov – Cheb sníženou rychlost na 80 kilometrů a přes most na 60 kilometrů.

Objížďka pro směr Cheb – Sokolov – Karlovy Vary bude vedena po této trase:

po levé polovině (ve směru jízdy na Karlovy Vary) nově vybudované rychlostní silnice R6 v úseku Kamenný Dvůr – Tisová, dále

po silnici III/2124 Černý Mlýn

po silnici III/21026 Tisová

po silnici III/21217 Citice

po silnici III/21029 Citice

po silnici II/181 Sokolov (Nádražní ul.)

po silnici II/210 Sokolov (Kraslická ul.)

po silnici II/181 (severní obchvat Sokolova),

po silnici III/1811

po silnici II/209 k mimoúrovňové křižovatce silnic I/6 a II/209 (Nové Sedlo – Loket)

V souvislosti s plánovanou uzavírkou a objížďkou přes Sokolov bude do předčasného užívání spuštěna polovina nově vybudované R6 v úseku Kamenný Dvůr – Tisová, kterou budou moci využít řidiči ve směru z Chebu až po Tisovou. Provoz na souběžném úseku stávající I/6 v úseku Kamenný Dvůr – Tisová zůstane přitom zachován a to v obou směrech.

Tento stav potrvá nejméně do konce března 2010. Do té doby silniční správní úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje rozhodne o tom, zda uzavírka přes Ohři zůstane jednosměrná, nebo zda se most uzavře zcela. To bude záležet na zjištění technického stavu mostu po snesení původní betonové mostovky a na zvolené technologii stavby nové mostovky.