Historici by se o tomto objektu nyní mohli dozvědět mnohem více. Dělníci, kteří pracují na rekonstrukci lázní, totiž v minulých dnech objevili pozůstatky barokního pivovaru v těsném sousedství Lázní I. „Pivovar zde stával od roku 1732. Nález umožní přesně určit umístění areálu, který byl zbořen kvůli výstavbě nové lázeňské budovy počátkem roku 1893. Torza zděných konstrukcí našli dělníci provádějící výkopové práce,“Jelena Kriegelsteinová z Národního památkového ústavu v Lokti.

„Musíme poděkovat stavebním firmám, které mají na starosti obnovu Císařských lázní, za hbité rozeznání nálezové situace a za okamžité pozastavení prací, což umožnilo rychlé provedení archeologického výzkumu i v dnešním nepříznivém období. Díky této šetrnosti mohla část pivovaru nyní opět spatřit světlo světa. Jedná se o interiér zahloubené jihozápadní části pivovaru, která byla několikrát přestavována. Na poměrně mohutnou zeď byly druhotně vyzděny masivní čtvercové pilíře, které zřejmě vynášely klenbu. Ve starší vrstvě byl odhalen i odpadní kanálek s masivní fošnou ve spodní části,“ říká stavební historik památkového ústavu Lubomír Zeman.

Obnovu Lázní I, která začala vloni na podzim, ani takový nález nezastavil . „Nejprve byla provedena pasportizace historických prvků. Nyní demontujeme prvky určené k restaurování, bourá se v atriu a takzvaném servisním traktu,“ upřesňuje hejtman Petr Kubis.

Nalezené pozůstatky pivovaru, které odhalili dělníci.Zdroj: NPÚ

Původní pivovar stával u Vřídla, kde ale s rozvojem lázeňství začal překážet. Proto byl v roce 1732 dokončen nový pivovar na tehdejším konci města. Byla to velká patrová budova na obdélném půdorysu s krátkými bočními křídly a průčelím, směřujícím k řece Teplé. Vnitřní dispozice ani rozmístění provozu odborníci neznají. Vzhledem k blízkosti řeky byly pivovarské sklepy vybudovány ve svahu naproti přes ulici, kde jsou dodnes zachovány. Nalezené zbytky zdiva už nyní prozradily mnohé zajímavosti, například to, že pivovar byl nejméně třikrát přestavován a upravován a že na jeho stavbu byl pravděpodobně použit pískovec ze starosedelského souvrství. Pískovcové bloky vybourané ze zdiva pivovaru byly po roce 1893 využity při vyzdívání základů a suterénu Císařských lázní. „Dokonce se zdá, že příčnou zeď pivovaru i částečně využili k zapření nových konstrukcí,“ doplňujel Lubomír Zeman.

V prostředí Karlových Varů se jedná o velmi cenný nález. Zbytky barokního pivovaru budou na místě i dále pietně zachovány. Po jejich důkladné dokumentaci budou zakryty geotextilií a uchovány pro budoucí generace pod novými tzv. anglickými dvorky, tedy pod zapuštěnými prostorami vybudovanými podél budovy Císařských lázní pro odvětrání suterénního zdiva.