„Došlo k očištění a vyspravení dochovaného podstavce, na který byly umístěny chybějící kamenné části. Ty vyrobila kamenická dílna Stanislava Junka z Mariánských Lázní,“ sdělil chebský místostarosta a člen správní rady nadačního fondu Michal Pospíšil.

Na existenci této sakrální památky město upozornil chebský patriot, historik Petr Beran.

„Tomu bych chtěl za tento podnět i jeho dlouholetou badatelskou činnost poděkovat. Z božích muk se dochovalo pouze torzo v podobě kamenného podstavce. Pan Beran nám však zaslal fotografii dobového akvarelu od Karla Šrámka, takže jsme měli jasnou představu, jak boží muka v minulosti vypadala,“ poznamenal Michal Pospíšil.

Boží muka pochází pravděpodobně z roku 1730. Postavena tu byla ke cti Navštívení Panny Marie. Ta byla uctívána v německém Marienweiher, kam Chebané chodili na poutě. Sakrální místo se nachází u cesty, kterou město v letošním roce upravuje.

Nadační fond Historický Cheb si klade za cíl podporovat ochranu a obnovu kulturních a historických památek v Chebu a na Chebsku. K jeho založení vedl roku 2005 počin Antona Harta (†2004), chebského rodáka a později čestného občana Chebu, který se zasloužil o záchranu poutního místa Maria Loreto a obnovu a posilování česko-německých vztahů a který městu daroval 10 tisíc eur. Město každoročně fondu přispívá částkou 500 tisíc korun. K hlavním dosavadním počinům nadačního fondu patří například obnova věžních helmic na kostele svatého Mikuláše.