Výstava potěší jak milovníky historie, tak výtvarného umění, a nabízí jedinečnou příležitost objevit příběhy dvou významných osobností spojených se západními Čechami.

Expozice je rozdělená do dvou částí. První část se věnuje výtvarné tvorbě Jana Křížka, který byl nejen talentovaným umělcem, ale také významným pedagogem. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jeho kresby a malby, které zahrnují portréty, zátiší s květinami a krajiny. Jan Křížek, narozený v roce 1887 v Moravské Ostravě, studoval na akademiích ve Vídni, Mnichově a Praze. Svou pedagogickou kariéru zahájil na českých a německých školách v Českém Krumlově, Kašperských Horách, Českých Budějovicích, Plzni a Praze. Pořádal výstavy pro své žáky a sám se účastnil výstav jihočeských a západočeských spolků výtvarníků.

Druhá část výstavy představí rodinu lékaře a univerzitního profesora Rudolfa Jaksche von Wartenhorst, který spolu se svým otcem Antonem Jakschem výrazně přispěl k rozvoji české medicíny a lázeňství v západních Čechách.

Významnou roli v propojení těchto dvou osobností hrála Gertruda Křížková, roz. Jakschová, dcera Rudolfa Jaksche a manželka Jana Křížka. Po její smrti historické dokumenty i uměleckou pozůstalost jejího muže převzali rodinní přátelé, manželé Královcovi z Mariánských Lázní.

Kurátorka výstavy Marie Plešáková říká: „Vystavené obrazy nám v průřezu ukážou výborného kreslíře se silným citem pro barevnou paletu. Jan Křížek ovládal bravurně, jak tužku, tak štětec. Na výstavě se můžete obdivovat portrétům, zátiším s květinami nebo krajinám.“

Výstava potrvá do neděle 4. srpna tohoto roku a na pokladně muzea bude možné zakoupit katalog, který detailně přibližuje život a dílo Jana Křížka.