„Hospic Sv. Jiří v Chebu musí omezit počet klientů, které obsluhuje. Na rostoucí zájem o naše služby nemáme dostatek prostředků,“ potvrdila ředitelka hospicu Alena Votavová. Obrací se proto na veřejnost s prosbou o příspěvek, aby mohlo víc lidí na Chebsku strávit poslední dny života doma.

„Počet obsluhovaných klientů jsme museli snížit z patnácti na osm,“ řekla ředitelka. Doufá, že by situaci mohly zlepšit příspěvky od firem i jednotlivců. „Obdržené peníze budou použity na znovurozšíření kapacity hospice,“ sdělila Alena Votavová.

Za rok 2016 měl hospic 78 klientů, což byl více jak dvojnásobný nárůst oproti roku předchozímu. „Bylo tak třeba posílit personál, který se o lidi v posledních dnech života a jejich blízké stará. Od ledna 2017 se pečovatelský tým hospice rozrostl o dvě zdravotní sestry, jednoho lékaře, jednu sociální pracovnici a nově přibyla fyzioterapeutka. Ke konci letošního srpna měl pak hospic v péči 59 klientů, což je další nárůst. V důsledku toho došlo k větší spotřebě léků, zdravotnického materiálu a pohonných hmot, protože hospic slouží klientům od Aše po Mariánské Lázně. Například za materiál a léky jsme od ledna do srpna zaplatili přes 160 tisíc korun, pohonné hmoty nás měsíčně vyjdou na 20 tisíc,“ vysvětlila aktuální situaci.

Podle jejích slov pochází většina klientů z nízkopříjmových rodin, a hospic jim proto potřebné léky a materiál dodává na své náklady. „V mnoha případech také odpouštíme poplatky za služby. A to i přesto, že Hospic Sv. Jiří vybírá ve srovnání s jinými hospici nízké platby klienti hradí 150 korun jen za dny, kdy jim byla poskytnuta služba. Nechceme dělat z hospice VIP službu. Umírání doma nemá být privilegium, ale dostupná možnost pro ty, kteří si ji vyberou. V tuto chvíli činí poplatky za služby pouhá dvě procenta příjmů hospice,“ podotkla ředitelka.

Podle výzkumu neziskové organizace Cesty domů přitom chce 78 procent lidí dožít v domácím prostředí. V současné době však lidé umírají nejčastěji na akutním lůžku v nemocnici, v domovech pro seniory nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. Hospic se nejčastěji stará o onkologické pacienty, kdy je k důstojnému umírání doma asistence odborného personálu nutná.

Možnosti podpory hospice:

jednorázový příspěvek na transparentní účet 2000653844/2010 ve Fio bance

prostřednictvím Darujme.cz

Klub přátel hospice klub je společenstvím individuálních dárců, kteří se zavázali k podpoře hospice částkou ve výši alespoň 100 korun za měsíc

účast na benefiční akci:

22.-24.9. Salming tour de hospic

28.9. PALIACUP 2017, golfový turnaj v Lubech

30.9. Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

18.-19.11. Františkolázeňská 24hodinovka pro Hos. Sv. Jiří