Potíže v poslední době provázely společnost, která pro Cheb zajišťovala provoz kamerového systému. Nakonec město povolilo ukončení smlouvy a některé z pracovníků společnosti dokonce zaměstná. Provoz chebského kamerového systému tak není nijak ohrožený.

„Rada města schválila změnu organizačního řádu a vytvořila 4,5 nového pracovního místa na městské policii," potvrdil chebský starosta Pavel Vanoušek. Jak také uvedl, jde právě o místa určená pro pracovníky, kteří zajišťují provoz kamerového systému.

„Službu jsme měli zajištěnou smluvně, a to soukromou společností," podotýkal s tím, že ale v poslední době měla společnost potíže. Dokonce se mělo stát, že zaměstnanci nedostali včas mzdu.

„Situaci se vždy podařilo zpacifikovat. Tentokrát celá situace dospěla tak daleko, že sám majitel firmy uznal, že už není schopen provoz dál zajistit. Uzavřel proto s městem dohodu, že smlouva bude oboustraně ukončena bez sankcí. A my si tak budeme zajišťovat dohled nad kamerovým systémem vlastními silami," uvedl starosta s tím, že některým pracovníkům společnosti nabídli, aby se stali zaměstnanci města.

Společnost ale zaměstnávala zdravotně postižené, což s sebou neslo řadu finančních výhod. Město tak bude muset na službu vyčlenit větší částku. Doposavad šlo z městské kasy na obsluhu kamerového systému 900 tisíc korun, příští rok by to mělo být o 300 až 400 tisíc víc.

V současné době město hlídá dohromady 18 městských kamer, naposledy přibyly tři, které monitorují situaci v areálu Krajinné výstavy na nedávno otevřeném levém břehu Ohře.

„Jsou rozmístěné tak, že na sebe s drobnými odbočkami navazují," sdělil před nedávnem Michal Pospíšil, místostarosta Chebu, který má na starosti městskou policii.

„Poslední rok využíváme kamerový systém pro odhalování přestupků podstatně více než dříve. Po jeho obsluze požadujeme, aby se soustavně zaměřovala hlavně na ta místa, kde je porušování veřejného pořádku nejčastější," uvedl Pospíšil. „Zatímco za loňské první pololetí jsme od obsluhy kamerového systému dostali pouze 86 podnětů, za stejné období letošního roku to byla téměř tisícovka."