„Rozhodli jsme se, že poprvé v historii uspořádáme den otevřených dveří,“ informoval starosta Chebu Antonín Jalovec. Stane se tak symbolicky u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii 17. listopadu. „Radnice je součástí města a patří občanům, a tak bychom je rádi seznámili s historií objektu a místní samosprávy, ale také je zavedli do míst, kam se běžně nedostanou. Prohlédnou si místnost městské rady, salonek, kanceláře vedení města, nahlédnou do pamětní knihy či uvidí i starostenský řetěz.“

Prohlídky s výkladem budou v budově městského úřadu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad probíhat 17. listopadu v době od 9 do 12 hodin. Návštěvníci si budou moct objekt prohlédnout každou půl hodinu v doprovodu starosty či místostarostů. Rezervace nejsou nutné a sraz účastníků bude před hlavním vchodem na radnici z náměstí.