„Rozhodli jsme se podpořit záchranu perlorodek, protože jejich populace je velmi malá a vystavená celé řadě negativních vlivů, jako je znečištění vody, umělé úpravy toků v minulosti nebo nedostatek potravy," uvedla Michala Kopečková z občanského sdružení Ametyst.

V oslabených a přestárlých populacích, jako je ta ašská, navíc v ne zcela optimálních podmínkách je míra úspěšného přirozeného rozmnožování a přežití nejmladších perlorodek malá.

„Proto byla vyvinuta speciální metoda polopřirozených odchovů, která pomáhá překonávat kritické fáze rozmnožování. Hlavní náplní skončeného projektu byl proto právě polopřirozený odchov," vysvětlila Michala Kopečková.

Při projektu jsou larvy perlorodek získány při vyvrhování ze samiček, jsou naočkovány na malé pstruhy chycené ve zdejším povodí a ti jsou následně umístěni do náhonů nebo jiných oddělených částí toků.

„Po několika měsících jsou odchyceni, umístěni samostatně do boxů a vypadávající mladé perlorodky jsou sbírány, tříděny a několik měsíců krmeny v laboratorním prostředí rostlinnými částečkami získanými ve vybraných prameništích," podotkla Michala Kopečková.

Při odchovech mladých perlorodek došlo i k jejich extrémně vysoké úmrtnosti.

„Příčina byla v extrémně teplém a suchém počasí loňského léta, které dozrávání glochidií, jejich kvalitu a následný vývoj na žábrách pstruhů negativně ovlivnilo," vysvětlil Ondřej Spisar, který odchovy perlorodek zajišťuje. „Naštěstí část pstruhů s perlorodkami byla umístěna do jiných úseků toku, které jsou chladnější. Odchytili jsme je a zjistili, že vývoj glochidií zde proběhl podstatně lépe. Výstupem projektu je tak nakonec několik tisíc mladých perlorodek, které budou puštěny do ašských toků.