Všechny ochránce hranic Československa oslavuje památník, který byl v sobotu odhalen v Krásné u Aše. Vznikl mimo jiné jako reakce na pomník obětem železné opony ve Svatém Kříži.

„Pomník všem ochráncům státní hranice Československé republiky od roku 1918 do roku 1992 byl v Krásné u Aše, nejzápadnější obci naší republiky, odhalen při příležitosti připomenutí 60. výročí přijetí 'Zákona o ochraně hranic ČSR',“ vysvětlil Petr Novák z chebského Klubu českého pohraničí (KČP).

„Důvodem výstavby památníku je úcta ke všem, kteří střežili státní hranici, chránili ji a v kritické době kolem roku 1938 byli připraveni chránit nejen státní hranici, ale i celou Československou republiku,“ zahájil svou řeč předseda ašského KČP Václav Veselý. „Nebudeme zastírat, že nás motivovala také výstavba 'monstrpamátníku' na Svatém Kříži.“ Podotkl, že však na památníku není uvedeno, zda nešlo o zloděje či vrahy, kteří chtěli utéct před zákonem. „Třetí důvod byla skutečnost, že služba na státní hranici přinášela oběti z našich řad při střetu s narušiteli,“ popisoval.

Při slavnostním odhalení památníku vystoupil také místopředseda Klubu českého pohraničí Milan Richter.

„Když jsem před 57 lety narukoval do těchto kasáren v Krásné, ani jsem netušil, že přijde čas, kdy bude služba pohraničníků nazvána službou zločinu,“ popisoval. „Žijeme v divné době. Vše se převrací naruby. Vše z minulosti je negováno a to se týká i služby pohraniční stráže,“ uvedl.

Ačkoliv se při slavnostním odhalení památníku žádné problémy nevyskytly, o negativní pohledy na celou věc nouze není.
„To nemyslíte vážně,“ divil se první z oslovených obyvatel Chebska.

Podobně reagoval také další. „Dráty i pohraniční stráž hlídaly nás – rozhodně ne republiku před napadením,“ řekl jeden z Ašanů. „Nechápu, že si ani po 20 letech nedokáží přiznat, že sloužili bestiálnímu režimu,“ zlobil se.