Poté, co střídavě bylo a nebylo zastupitelstvo usnášeníschopné kvůli rezignacím opozice, se na začátku roku rozhodlo o prodeji pozemků ruskému věřiteli. Jenže Karlovarské minerální vody (KMV), které chtěly pozemky koupit, podaly žalobu. Na základě té soud uložil obci zákaz manipulace s pozemky. Ta se proti rozhodnutí odvolala, ale neuspěla. Jablkem sváru jsou pozemky s vrty, které zastupitelé schválili prodat za 10 milionů ruskému věřiteli. Jenže KMV nabízely trojnásobek. Rozhodnutí obce se jim nelíbilo, a tak podaly žalobu. „Obec vyhlásila záměr prodeje jedinému konkrétně určenému zájemci, ale nevysvětlila důvody pro rozdíl v ceně,“ vyjádřila se PR manažerka KMV Andrea Brožová. „I přes zamítnutí soudu si zastupitelé stojí za svým rozhodnutím,“ uvedla starostka Pramenů Michala Málková. „V této chvíli nechceme, ani nebudeme předjímat rozhodnutí soudu. Nadále nám naskakují úroky 113 tisíc korun.“ Situace se nelíbí ani části občanů, kteří uvažují o sepsání petice, ve které chtějí vyjádřit podporu zastupitelstvu.