Na situaci kolem kontejnerů pro velkoobjemový odpad, které město Cheb nyní v několika etapách každou sobotu přistavuje do chebských ulic, si stěžují někteří občané. Mají za to, že město nechává kontejnery v ulicích velmi krátce oproti předešlým rokům. Jaké mají lidé další možnosti ukládání objemného odpadu?

Takzvané železné neděle jsou jednorázovou, v oblasti likvidace odpadů pouze doplňkovou akcí. Odpady, které nepatří do běžných kontejnerů na komunální odpad, mohou Chebané bezplatně odkládat po celý rok ve sběrném dvoře ve Wolkerově ulici, a to od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 15 hodin. Ve sběrném dvoře mohou předat jak objemný odpad (starý nábytek a další vybavení bytů – pouze tyto věci je možné do kontejnerů v rámci železných nedělí odkládat), tak i nebezpečný odpad, odpad z údržby zeleně nebo všechny zpětně odebírané elektrospotřebiče.

Ti, co nemají možnost odpad do sběrného dvora dopravit, mohou využít službu Taxi odpad. Objednat si ji lze za paušální poplatek 100 korun na bezplatné lince společnosti Chetes 800 870 870. Svoz se realizuje vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Město navíc v současné době připravuje nový sběrný dvůr, který má v areálu bývalé vodárny v Americké ulici (pod prodejnou Norma) začít fungovat koncem léta.