Ta je určena pro osoby dlouhodobě bez zaměstnání k obnovení pracovních návyků. Na Chebsku se rozbíhá pomalu, chebská pobočka úřadu práce má zatím nabídky jen od obcí k údržbě veřejného prostranství. Další společnosti se mohou obrátit na chebskou pobočku úřadu práce.

Nejde o pouhé zametání chodníků

„Zdaleka se ale nejedná jen o zametání chodníků, jak by si mohl někdo představit,“ uvedla mluvčí chebské pobočky úřadu práce Marie Sýsová. „Ve veřejné službě jsou i další práce jako například pořadatelská činnost při sportovních akcích, pomoc v domě dětí s pořádáním kulturních akcí, pomocné a úklidové práce v domovech pro seniory a další,“ vyjmenovala ve stručnosti.

Komu je veřejná služba určena?

„Veřejná služba bude nabízena zpočátku osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Následně bude Úřad práce nabízet veřejnou službu i uchazečům o zaměstnání, kteří nejsou v hmotné nouzi a jsou evidováni déle než jeden rok. Současně bude nabízena osobám, které byly za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok,“ upřesnila mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.

Odmítnutí znamená vyřazení z evidence

Pokud uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce a bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud by vyřazený uchazeč o zaměstnání byl zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci hmotné nouzi.

Cíle nového pojetí veřejné služby

Obnovení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení možnosti k uplatnění na trhu práce, odklon způsobu života od nepřijatelného pro většinu společnosti, omezení nelegální práce, využití potenciálu dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení jejich společenského statutu, rozšíření veřejné služby na celé území ČR, zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti a provázanost jejích nástrojů. (šma)