Město na základě žádosti starostky nejzadluženější obce Michaly Málkové odpustilo soudní poplatky za vymáhání dluhu za pramenské děti, které dojížděly do mariánskolázeňských základních škol. Prameny za své děti dlužily Mariánským Lázním přibližně 1,7 milionu korun. Tuto částku jim město odpustilo už před pěti lety.

„Stále ale dlužíme částku za náklady soudního poplatku, které město vynaložilo na soudní řízení,“ uvedla starostka Pramenů. Proto Michala Málková požádala zastupitele o prominutí i tohoto dluhu. „Intenzivně pracujeme na svém oddlužení a prominutí této částky by nám umožnilo postupně se vyrovnat se svým zadlužením vůči jednotlivým věřitelům,“ odůvodnila svou žádost. Mariánskolázeňští zastupitelé její žádosti vyhověli a Pramenům odpustili i tuto pohledávku.

Prameny, které se do problémů dostaly kvůli neuskutečněnému projektu stáčírny minerálních vod, v současné době intenzivně oslovují své věřitele a starostka dává dohromady soupis pohledávek tak, aby mohla pokračovat v jednání na ministerstvu. To je v případě, že bude mít kompletní seznam pohledávek, ochotné jednat o bezúročné douhodobé půjčce. „Pokud by to vyšlo, rádi bychom se konečně pustili do opravy čističky a nefunkční kanalizace a také požádali o dotace na opravu chodníků a veřejného osvětlení,“ dodala starostka.