Pokuta ve výši 700 tisíc korun straší Františkolázeňské. Jak už Deník informoval, tu městu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Prvostupňové rozhodnutí ÚOHS však zatím není pravomocné.

Sankce ÚOHS přichází za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení na rekonstrukci základní školy včetně výstavby víceúčelové sportovní haly.

„Jako přitěžující okolnost jsme vzali v úvahu přístup zadavatele, který nerespektoval naše usnesení a neinformoval úřad o uzavření dodatku ke smlouvě s vybraným uchazečem v průběhu správního řízení,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval, že zadavatel svým postupem při zadávání veřejné zakázky výrazně narušil soutěžní prostředí, neboť zamezil v účasti v zadávacím řízení čtyřem dodavatelům schopným plnit předmět veřejné zakázky.

„Nelze vyloučit, že tyto společnosti mohly předložit výhodnější nabídky,“ konstatoval Rafaj. „Zadavatel nesprávně posoudil žádosti o účast dodavatelů společností Metrostav i SWIETELSKY stavební, a nepovažoval je za zájemce, přestože společnosti předložily písemné žádosti o účast. Město dále vyloučilo z účasti v zadávacím řízení společnosti Bilfinger Berger Baugeselschaft a BERGER BOHEMIA, přestože splnily kvalifikaci v požadovaném rozsahu,“ dodal. Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, společností SYNER. Cena veřejné zakázky činí téměř 200 milionů korun.

„Město už ve stanovené lhůtě vůči rozhodnutí o pokutě podalo prostřednictvím pověřené agentury rozklad (odvolání). Máme v úmyslu připravovat další podklady, argumenty a vyjádření směrem k ÚOHS tak, aby k úhradě pokuty nemuselo dojít,“ řekl místostarosta Františkových Lázní František Šnajdauf.

Deník se zajímal také o názor Ivo Mlátilíka, za jehož starostování k porušení zákona o veřejných zakázkách mělo dojít. „O této pokutě jsem se dozvěděl prvně až z médií,“ vyjádřil se Mlátilík.

„Nejsem z toho nijak vyděšen a nepřikládám tomu větší hodnotu, než to má. Jestli je tomu tak a má to být údajně za neoprávněné vyřazení některých soutěžících, je třeba si uvědomit, že jsme v řádném výběrovém řízení vybrali firmu, která za nemalé finanční prostředky z naší kasy celé zadávací řízení prováděla a samozřejmě za jeho správnost nese také odpovědnost.

Tedy jestli odvolací orgán tuto pokutu potvrdí, i když tváří v tvář karlovarské losovačce za 500 tisíc korun se zdá naše částka velmi nehorázná, je třeba zažalovat firmu, která pro naše město celou zakázku prováděla a měla by odvádět jen vynikající práci.“