Vodáci i rekreanti, kteří si v létě užívají na řece Ohři, mohou jásat. Povodí Ohře totiž zakoupilo nové norné stěny za 1,15 milionu korun. Ty nahradily předešlé, které již bylo nutné obměnit. Celkem Povodí Ohře pořídilo třiasedmdesát stěn.

Nákup proběhl na základě výborných funkčních zkušeností.

Nornými stěnami je možné likvidovat ekologické havárie, tedy znečištění vody ve vodních tocích. Stěny dokážou zachytit pouze plovoucí znečištění. V praxi jde ve valné většině případů o znečištění ropnými produkty. Povodí Ohře nornou stěnu využilo například v roce 2013. Tehdy se uskutečnilo takzvané ´Taktické cvičení Integrovaného záchranného systému Ohře 2013´ v Kotvině.

„Požadované parametry, které se od norných stěn očekávají, jsou zejména jejich dobrá mobilita, snadná montáž, stabilita a funkčnost v proudící vodě ve vodních tocích," informoval Jindřich Hönig, havarijní technik Povodí Ohře.

„Všechny uváděné parametry byly vyzkoušeny předešlým nákupem menšího množství norných stěn v roce 2012," upřesnil Hönig.