Ač to tak na první pohled nevypadá, jsou v Chebu drogy snadno dostupné. Do jejich osidel se dostávají především mladí lidé, kteří si ale neuvědomují, že přidělávají starosti svému okolí. Jedna z chebských matek má čerstvé zkušenosti.

„Můj dospělý syn začal brát pervitin a já jsem z toho psychicky naprosto zničená,“ začala své vyprávění. Její jméno je redakci známo, ale nebude jej z pochopitelných důvodů zveřejňovat.

„Už dříve jsem si všimla, že mi doma mizí peníze, což mi samo o sobě přidělávalo vrásky. Jednou jsem se vrátila a zjistila, že chybí počítač. Protože domluvy a vyhrožování nepomáhaly, ve vzteku jsem syna vyhodila z bytu. On odešel, ale já teď přemýšlím, zda mu jde pomoci,“ popsala svou zkušenost. Nyní žena hledá cenné rady, jak dál postupovat.

Odbornicí na toto téma je Zuzana Skálová, vedoucí K – centra Cheb. Co radí ona?

V každém případě je prý dobře, že přestala synovi poskytovat servis. „Je to kruté, ale plnoletý člověk ví, co dělá, a je schopen si uvědomit rizika,“ uvedla. V podobném případě je vhodné vyměnit zámky a klidně zrušit trvalé bydliště. Po čase totiž může přijít exekuce, aniž by rodič cokoliv čekal.
Také je důležité vyhledat pomoc. K – centrum poskytuje poradenství rodičům a příbuzným lidí, kteří spadli do drogové závislosti, na Kostelním náměstí v Chebu. „Ale je to o tom, komu rodič důvěřuje. Může vyhledat i psychologa,“ vyjmenovala.

„Rodiče si kladou za vinu, že něco zanedbali ve výchově. Často dostávám dotaz, kdo je nejvíc ohrožen. Není to o tom, z jaké sociální skupiny kdo pochází, ale o tom, že ohrožené je dítě s nízkým sebevědomím. Radím proto rodičům, aby v dítěti pěstovali zdravé sebevědomí a poskytli mu láskyplné prostředí. Člověk z takového prostředí může sice drogu zkusit, jako asi většina lidí, ale nespadne do ní. Droga je totiž berlička pro to, když něco nezvládne vlastními silami,“ doplnila.

Co se týče léčby, pokud závislý sám nechce, svého návyku se nezbaví, ale může přijít v doprovodu rodiče na návštěvu do K – centra. „Víte, tito lidé jsou ve sto procentech hodně citliví a vnímaví, i když se tak svému okolí nemusí jevit,“ dodala Skálová.