Obrovský projekt (v podstatě vědeckotechnické centrum, kde má údajně vzniknout řada pracovních míst) Technoparku v bývalých kasárnách v Klimentově u Velké Hleďsebe, neustále zaměstnává volené představitele místních občanů i zástupce společnosti Klimentovská a.s., která za celou akcí stojí společně s některými představiteli obce.

Zastupitelé odsoudili aktivity Vlastimila Kroce

Na posledním jednání hleďsebských obecních zastupitelů bylo dokonce přijato usnesení odsuzující aktivity opozičního zastupitele Vlastimila Kroce. Ten má podle tohoto ustanovení dokonce škodit zájmům obce.

Využití dotace je ohroženo

Podle Pavla Šefla, manažera projektu Klimentovská a. s., škodí Vlastimil Kroc zejména tím, že on a jeho sdružení podali na Krajský soud v Plzni návrh na insolvenční řízení proti společnosti Klimentovská a.s. „Ten je podle mne nepodložený a uměle vykonstruovaný. Soud začal o insolvenčním návrhu jednat a zveřejnil tuto skutečnost v Insolvenčním rejstříku. V důsledku toho zastavila banka společnosti Klimentovská a.s. čerpání úvěru na financování projektu FREE. To působí společnosti reálné ekonomické potíže, včetně omezení aktivit spojených s přípravou výstavby Technoparku.“

Klimentovská a. s. je založená za účelem revitalizace bývalých klimentovských kasáren. Tento rok by měla začít výstavba Technoparku (vědecko – technického centra).

Došlo tedy k faktickému zastavení přípravy úvěru na financování výstavby, což způsobuje přímé ekonomické škody. Zároveň je reálně ohroženo i využití dotace 300 milionů korun, která již byla na vybudování Technoparku získána. „Za vzniklou škodu velkého rozsahu nesou, díky nepodloženému a šikanóznímu insolvenčnímu návrhu, odpovědnost členové S-OS (Sdružení – Občané sobě) v čele s panem Krocem,“ dodal Šefl. „Obdobně je tomu i s podáním trestních oznámení, jejichž cílem je zabránit převodu pozemků a budov, na nichž má stát Technopark, do společnosti Klimentovská a.s.. Tím vznikají další prodlení a tím i škody na majetku i pověsti obce,“ vyčísloval manžer Šefl. „Klimentovská a. s. připravila projekt výstavby vědeckotechnického parku v areálu bývalých Kasáren Klimentov a přinesla, obrazně řečeno, před dveře obce 300 milionovou dotaci. Co udělal pro obec pan Kroc a jeho kolegové ze S – OS, kromě skutečnosti, že konstruují nepodložená soudní podání a trestní oznámení?“

Zasedání svaté inkvizice?

„Zasedání obecního zastupitelstva Velké Hleďsebe 29. března mi připadalo jako zasedání svaté inkvizice,“ uvedl Vlastimil Kroc, zastupitel Velké Hleďsebe. „Domnívám se, že cílem jednání bylo upálit opozičního zastupitele. Já, jako opoziční zastupitel, jsem spáchal těžký hřích a to ten, že mám odlišné názory na jednání obecního zastupitelstva, a že používám legitimní prostředky k prosazování těchto odlišných názorů.“
Opozičnímu zastupiteli Krocovi se nelíbí ani to, že k válcování opozice používají představitelé obce značnou přesilu v počtu sedmi hlasů proti jeho jedinému.

„Je podivuhodné, že se stejným zapálením neodsoudili svého pana starostu, který podle mě nerespektuje nařízení nadřízených orgánů a ani správních orgánů,“ zmínil Kroc. „O těchto přestupcích, polopravdách a nerespektování zákonů se na jednání zastupitelstva vždy zarytě mlčí a díky své značné přesile v počtu hlasů jakýkoliv kritický hlas umlčí.“

Kroc se zároveň domnívá, že tato kampaň je zcela účelová se záměrem diskreditovat jeho jako opozičního zastupitele a v očích občanů očernit jednání 'Sdružení – Občané sobě', které dnes již reprezentuje názory nemalé části občanů Velké Hleďsebe. „Není nic jednoduššího, než se na vlastní oči přesvědčit a požádat obec o předložení písemných podkladů k jednotlivým projektům, či dotacím,“ sdělil Kroc. „Domnívám se, že s dotazy na obci dopadnete jako v pohádce 'Obušku z pytle ven', kde pan Pešek dostal jitrnici 'Jakou svět ještě neviděl'. Dále cítím důležitou potřebu uvést, že já jako opoziční zastupitel jsem několikráte nabízel svou pomoc a rovněž sdružení občanů chtělo přiložit svou ruku k dílu. Zřejmě se to obci a vládnoucím zastupitelům nehodilo do krámu,“ dodal Kroc na závěr.


Vyjadření starosty Velké Hleďsebe se Deníku do včerejší uzávěrky nepodařilo získat.

(kuč, lma)