Škola se v hojném počtu zúčastňuje všech akcí v širokém okolí, protože obec pořídila nový autobus, a děti už tak nejsou omezeny časem. Účast školy na významných kulturních a společenských akcích je samozřejmostí. Žáci vystupují na Mezinárodním dni žen, Vítání vánočního stromu, posezení v předvánočním čase se seniory atd. Děti ze základní a mateřské školy vystupují s krátkými kulturními programy na většině akcí, které jsou uvedeny. Do školy také dojíždí učitelé z lidové školy v Mariánských Lázních a děti se učí hrát na hudební nástroje. Mimoškolní aktivita je na dobré úrovni a paní učitelky, které bydlí v Dolním Žandově a blízkém okolí, se dětem s nadšením věnují. Děti se také zúčastňují akcí, které pořádá obecní úřad, například vítání nových občánků do života, svatby a podobně. Každý rok probíhá slavnostní rozloučení s žáky deváté třídy v sále kulturního domu.